פנייה לפי חוק חופש המידע - חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2016-2015 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פנייה לפי חוק חופש המידע - חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2016-2015
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.08.2016
פנייה לפי חוק חופש המידע - חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2016-2015
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2015–2016. המוקד מבקש לקבל נתונים מספריים ביחס לאלה: קטינים שנעצרו בשעות הלילה; חקירות שנערכו בלי ליידע את ההורים; חקירות שנערכו ללא נוכחות הורה או קרוב אחר של הנחקר; חקירות שבהן ניתנה לנחקר אפשרות להיוועץ בעורך דין עובר לחקירה; חקירות שתועדו תיעוד חזותי או קולי; חקירות שהתבצעו על ידי חוקר נוער.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2015–2016. המוקד מבקש לקבל נתונים מספריים ביחס לאלה: קטינים שנעצרו בשעות הלילה; חקירות שנערכו בלי ליידע את ההורים; חקירות שנערכו ללא נוכחות הורה או קרוב אחר של הנחקר; חקירות שבהן ניתנה לנחקר אפשרות להיוועץ בעורך דין עובר לחקירה; חקירות שתועדו תיעוד חזותי או קולי; חקירות שהתבצעו על ידי חוקר נוער.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות