עת"ם 832/06 - אבו ערפה ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף (בג"ץ 7803/06) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 832/06 - אבו ערפה ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף (בג"ץ 7803/06)
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 22.08.2006
עת"ם 832/06 - אבו ערפה ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף (בג"ץ 7803/06)
עתירה נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המכהנים בפרלמנט הפלסטיני. העותרים טוענים כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות, שכן הצהרת אמונים למדינה אינה מעוגנת בחוק הכניסה לישראל ולא הייתה תנאי למתן מעמד הקבע לתושבי ירושלים המזרחית; כי ירושלים המזרחית היא שטח כבוש ולפי הדין הבינלאומי המדינה אינה יכולה לבצע בתוכו העברה בכפייה של אזרחים מוגנים; כי שלילת התושבות היא צעד דרסטי שאינו הולם את מעשיהם ולכן אינה מידתית; וכי שלילת התושבות מותירה את הארבעה חסרי מעמד בעולם ובכך מהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה ולקניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המכהנים בפרלמנט הפלסטיני. העותרים טוענים כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות, שכן הצהרת אמונים למדינה אינה מעוגנת בחוק הכניסה לישראל ולא הייתה תנאי למתן מעמד הקבע לתושבי ירושלים המזרחית; כי ירושלים המזרחית היא שטח כבוש ולפי הדין הבינלאומי המדינה אינה יכולה לבצע בתוכו העברה בכפייה של אזרחים מוגנים; כי שלילת התושבות היא צעד דרסטי שאינו הולם את מעשיהם ולכן אינה מידתית; וכי שלילת התושבות מותירה את הארבעה חסרי מעמד בעולם ובכך מהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה ולקניין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות