בג"ץ 970/14 - ראש עיריית רמאללה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 970/14 - ראש עיריית רמאללה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | פרוטוקול | 05.12.2016
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להסיר את מחסום ה-DCO המונע מכל מי שאינו ישראלי למעט כאלף פלסטינים נושאי תעודת אח"מ לנסוע בכביש 466 בין רמאללה לבין המועצות המקומיות מזרחית לה. המדינה כרכה את פתיחת המעבר בכיוון ההפוך – ליוצאים מרמאללה ואל-בירה – בהשלמת עבודות פיתוח המתבצעות בצומת 900. במהלך הדיון ביקש המוקד כי המדינה תעמוד בהתחייבותה להסדיר את הצומת, ואילו המדינה טענה כי המצב הביטחוני והעלות אינם מאפשרים זאת. השופטים המליצו למחוק את העתירה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות