עע"מ 347/15 - סלימאן ואח' נ' שר הפנים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"מ 347/15 - סלימאן ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.02.2017
עע"מ 347/15 - סלימאן ואח' נ' שר הפנים פסק דין
קבלת ערעוריהם של שני ילידי ירושלים המזרחית, שאינם מוכרים כתושביה, על דחיית בקשתם לקבל היתרי שהייה בישראל מכוח החלטת ממשלה 2492. כיוון שהשניים גרו כמה שנים בארצות הברית ולמרות שגרו מרבית חייהם בירושלים, ישראל לא נותנת לשניים היתריי שהייה זמניים, בשל אי-רציפות המגורים בעיר. בית המשפט קובע כי אין להיתלות בטענת אי-רציפות המגורים כאשר המבקש נעדר מהעיר לשנים ספורות בלבד, ומדגיש כי "נוכח התכלית ההומניטרית שבבסיס החלטת הממשלה, יישומה במקרה קונקרטי דורש לגלות רגישות לנסיבות חייהם של אנשים אשר נקלעו למציאות חיים לא פשוטה, ולפיכך יש מקום לבחון כל מקרה על-רקע נסיבותיו הוא, במבחנים אובייקטיביים וסובייקטיביים כאחד".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת ערעוריהם של שני ילידי ירושלים המזרחית, שאינם מוכרים כתושביה, על דחיית בקשתם לקבל היתרי שהייה בישראל מכוח החלטת ממשלה 2492. כיוון שהשניים גרו כמה שנים בארצות הברית ולמרות שגרו מרבית חייהם בירושלים, ישראל לא נותנת לשניים היתריי שהייה זמניים, בשל אי-רציפות המגורים בעיר. בית המשפט קובע כי אין להיתלות בטענת אי-רציפות המגורים כאשר המבקש נעדר מהעיר לשנים ספורות בלבד, ומדגיש כי "נוכח התכלית ההומניטרית שבבסיס החלטת הממשלה, יישומה במקרה קונקרטי דורש לגלות רגישות לנסיבות חייהם של אנשים אשר נקלעו למציאות חיים לא פשוטה, ולפיכך יש מקום לבחון כל מקרה על-רקע נסיבותיו הוא, במבחנים אובייקטיביים וסובייקטיביים כאחד".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות