הנדון: פניה לפי חוק חופש המידע - נתונים אודות קטינים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פניה לפי חוק חופש המידע - נתונים אודות קטינים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 28.08.2016
הנדון: פניה לפי חוק חופש המידע - נתונים אודות קטינים
תשובת השב"ס לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט אודות מקומות הכליאה בישראל בהם מוחזקים קטינים וקטינות פלסטינים הן מירושלים והן מהגדה המערבית. מתשובת השב"ס עולה כי קטינים ירושלמים "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים ירושלמים "ביטחוניים" מוחזקים במגידו; לגבי קטינות ירושלמיות "פליליות" אין מידע; קטינות ירושלמיות "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון; קטינים מהגדה המערבית "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים מהגדה המערבית המוגדרים "ביטחוניים" מוחזקים בעופר ובמגידו; לגבי קטינות מהגדה המערבית המסווגות "פליליות" אין נתונים; וקטינות מהגדה המערבית "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת השב"ס לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט אודות מקומות הכליאה בישראל בהם מוחזקים קטינים וקטינות פלסטינים הן מירושלים והן מהגדה המערבית. מתשובת השב"ס עולה כי קטינים ירושלמים "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים ירושלמים "ביטחוניים" מוחזקים במגידו; לגבי קטינות ירושלמיות "פליליות" אין מידע; קטינות ירושלמיות "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון; קטינים מהגדה המערבית "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים מהגדה המערבית המוגדרים "ביטחוניים" מוחזקים בעופר ובמגידו; לגבי קטינות מהגדה המערבית המסווגות "פליליות" אין נתונים; וקטינות מהגדה המערבית "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות