המוקד להגנת הפרט - הנדון: פניה לפי חוק חופש המידע - נתונים אודות קטינים
חזרה לעמוד הקודם
28.08.2016|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פניה לפי חוק חופש המידע - נתונים אודות קטינים

תשובת השב"ס לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט אודות מקומות הכליאה בישראל בהם מוחזקים קטינים וקטינות פלסטינים הן מירושלים והן מהגדה המערבית. מתשובת השב"ס עולה כי קטינים ירושלמים "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים ירושלמים "ביטחוניים" מוחזקים במגידו; לגבי קטינות ירושלמיות "פליליות" אין מידע; קטינות ירושלמיות "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון; קטינים מהגדה המערבית "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים מהגדה המערבית המוגדרים "ביטחוניים" מוחזקים בעופר ובמגידו; לגבי קטינות מהגדה המערבית המסווגות "פליליות" אין נתונים; וקטינות מהגדה המערבית "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון.