בג"ץ 5376/16 - אבו חדיר ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5376/16 - אבו חדיר ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה | 04.07.2017
בג"ץ 5376/16 - אבו חדיר ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
דחיית עתירתה של משפחה פלסטינית להרוס את בתי משפחותיהם של שלושה מפגעים יהודים אשר שרפו למוות את בנה. השופטים מדגישים כי הנימוק המרכזי לדחיית העתירה הוא השיהוי הניכר בין המעשה לבין עתירת המשפחה. השופטים מוסיפים כי החלטת המדינה לא להרוס את הבתים "אינה חורגת מגדרי המידתיות ואינה נגועה בחוסר סבירות". עם זאת מדגישים השופטים כי "כוחה של תקנה 119 יפה הן ביחס למחבלים ערבים והן ביחס למחבלים יהודים, הכל בהתאם לנסיבות הזמן והמקום, ולאמות המידה שנקבעו בפסיקה ביחס להפעלתה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירתה של משפחה פלסטינית להרוס את בתי משפחותיהם של שלושה מפגעים יהודים אשר שרפו למוות את בנה. השופטים מדגישים כי הנימוק המרכזי לדחיית העתירה הוא השיהוי הניכר בין המעשה לבין עתירת המשפחה. השופטים מוסיפים כי החלטת המדינה לא להרוס את הבתים "אינה חורגת מגדרי המידתיות ואינה נגועה בחוסר סבירות". עם זאת מדגישים השופטים כי "כוחה של תקנה 119 יפה הן ביחס למחבלים ערבים והן ביחס למחבלים יהודים, הכל בהתאם לנסיבות הזמן והמקום, ולאמות המידה שנקבעו בפסיקה ביחס להפעלתה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות