הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 27.07.2017
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016
מענה שהתקבל בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש המוקד להגנת הפרט, המרחיב את הנתונים שנמסרו במסגרת מענה במייל. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2016 שללה ישראל את מעמדם של 94 תושבים, מתוכם 41 נשים ו-11 קטינים. עוד נמסר כי באותה שנה הוגשו 48 בקשות להשבת תושבות, וכי אושרה בקשה אחת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מענה שהתקבל בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש המוקד להגנת הפרט, המרחיב את הנתונים שנמסרו במסגרת מענה במייל. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2016 שללה ישראל את מעמדם של 94 תושבים, מתוכם 41 נשים ו-11 קטינים. עוד נמסר כי באותה שנה הוגשו 48 בקשות להשבת תושבות, וכי אושרה בקשה אחת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות