המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016
חזרה לעמוד הקודם
27.07.2017|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998. שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016

מענה שהתקבל בעקבות עתירת חופש מידע שהגיש המוקד להגנת הפרט, המרחיב את הנתונים שנמסרו במסגרת מענה במייל. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2016 שללה ישראל את מעמדם של 94 תושבים, מתוכם 41 נשים ו-11 קטינים. עוד נמסר כי באותה שנה הוגשו 48 בקשות להשבת תושבות, וכי אושרה בקשה אחת.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים