בקשה להבאה בפני הוועדה לצווי גירוש המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה להבאה בפני הוועדה לצווי גירוש
כתבי בי דין | בקשה | 06.06.2017
בקשה להבאה בפני הוועדה לצווי גירוש
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בעניין מספר הכלואים הקטינים אצלו. בין השאר מבקש המוקד כי שב"ס יעביר לידיו את מספר הכלואים הקטינים המסווגים כביטחוניים מאוגוסט 2017 עם חלוקה לחודשים. בנוסף מבקש המוקד כי שב"ס יפלח את מספר הכלואים לפי מינם, גילם ומקום כליאתם. המוקד מבקש כי המידע יועבר אליו מעתה ואילך אחת לחודש, כיוון שמדובר במידע בעל אופי ציבורי אשר ראוי שיהיה גלוי ונגיש לכל דורש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בעניין מספר הכלואים הקטינים אצלו. בין השאר מבקש המוקד כי שב"ס יעביר לידיו את מספר הכלואים הקטינים המסווגים כביטחוניים מאוגוסט 2017 עם חלוקה לחודשים. בנוסף מבקש המוקד כי שב"ס יפלח את מספר הכלואים לפי מינם, גילם ומקום כליאתם. המוקד מבקש כי המידע יועבר אליו מעתה ואילך אחת לחודש, כיוון שמדובר במידע בעל אופי ציבורי אשר ראוי שיהיה גלוי ונגיש לכל דורש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות