בג"ץ 8161/17 - אלג'מל ואח' נ' מפקד כוחות צהל ביהודה ושומרון פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 8161/17 - אלג'מל ואח' נ' מפקד כוחות צהל ביהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 07.11.2017
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירה נגד כוונת המדינה להרוס את הקומה השלישית בבית משפחתו של מבצע פיגוע ירי בהר אדר בספטמבר 2017. בית המשפט קובע כי "לא מדובר בהרס מקום המגורים של בני המשפחה, אלא בנזק ממוני, ואין חשש שהעותרים יישארו ללא קורת גג", וכי הקומה המיועדת להריסה שימשה בתקופה האחרונה רק את המפגע ולא את בני משפחתו. בדעת המיעוט, המתנגדת להריסה, התייחס השופט מזוז לטענת המדינה כי בבסיס ההריסה תכלית הרתעתית וציין כי יש מחלוקת בשאלה "האם הפעלת הסנקציה הקשה של הריסת בתי מחבלים יוצרת הרתעה או שמא מעודדת פיגועים כתגובת נגד." לדבריו, "לפחות בכל הנוגע לבני משפחה חפים מפשע, הימנעות מנקיטת הסנקציה לפי תקנה 119 בוודאי אינה עומדת בסתירה לתכלית ההרתעתית אלא דווקא עולה בקנה אחד עמה".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות