חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש"ם-1980 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 7.1.2018] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש"ם-1980 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 7.1.2018]
חקיקה | חוק יסוד | 07.01.2018
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש"ם-1980 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 7.1.2018]
חוק יסוד הקובע כי ירושלים היא בירת ישראל. החוק, שתוקן בינואר 2018, קובע כי הממשלה תידרש לגייס רוב של 80 חברי כנסת על מנת להעביר לישות מדינית אחרת "כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים", ועם זאת די ברוב של 61 חברי כנסת לביטול שריון זה. בנוסף, החוק מאפשר לשנות את הגבולות המוניציפליים של העיר ברוב רגיל של חברי כנסת ואינו מחייב רוב של 61 כבעבר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוק יסוד הקובע כי ירושלים היא בירת ישראל. החוק, שתוקן בינואר 2018, קובע כי הממשלה תידרש לגייס רוב של 80 חברי כנסת על מנת להעביר לישות מדינית אחרת "כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים", ועם זאת די ברוב של 61 חברי כנסת לביטול שריון זה. בנוסף, החוק מאפשר לשנות את הגבולות המוניציפליים של העיר ברוב רגיל של חברי כנסת ואינו מחייב רוב של 61 כבעבר.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות