המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 6079/17 - נתשה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
27.07.2017|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 6079/17 - נתשה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט בעקבות החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד של תושבת ארעית לפלסטינית החיה בישראל שנים ארוכות מכוח היתרי שהייה זמניים במסגרת הליך לאיחוד משפחות. המוקד ביקש לשדרג את מעמדה בעקבות החלטת שר הפנים להעניק מעמד ארעי לפלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף 2003 ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, לרבות הוכחת "מרכז חיים" בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. לבני הזוג שישה ילדים, כולם תושבי ישראל. המוקד טוען כי המדינה נוקטת סחבת ופוגעת במשפחה שלא לצורך. בנוסף טוען המוקד כי לא נשקפת כל סכנה ביטחונית מהאישה עצמה, ולראיה המדינה ממשיכה לתת לה היתרי שהייה זמניים. המוקד מדגיש כי באי-שדרוג מעמדה פוגעת המדינה בטובת הילדים ובזכותם לחיי משפחה, וכי ההחלטה אינה סבירה ולא מידתית.