בג"ץ 6079/17 - נתשה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6079/17 - נתשה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 27.07.2017
בג"ץ 6079/17 - נתשה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט בעקבות החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד של תושבת ארעית לפלסטינית החיה בישראל שנים ארוכות מכוח היתרי שהייה זמניים במסגרת הליך לאיחוד משפחות. המוקד ביקש לשדרג את מעמדה בעקבות החלטת שר הפנים להעניק מעמד ארעי לפלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף 2003 ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, לרבות הוכחת "מרכז חיים" בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. לבני הזוג שישה ילדים, כולם תושבי ישראל. המוקד טוען כי המדינה נוקטת סחבת ופוגעת במשפחה שלא לצורך. בנוסף טוען המוקד כי לא נשקפת כל סכנה ביטחונית מהאישה עצמה, ולראיה המדינה ממשיכה לתת לה היתרי שהייה זמניים. המוקד מדגיש כי באי-שדרוג מעמדה פוגעת המדינה בטובת הילדים ובזכותם לחיי משפחה, וכי ההחלטה אינה סבירה ולא מידתית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט בעקבות החלטת משרד הפנים שלא להעניק מעמד של תושבת ארעית לפלסטינית החיה בישראל שנים ארוכות מכוח היתרי שהייה זמניים במסגרת הליך לאיחוד משפחות. המוקד ביקש לשדרג את מעמדה בעקבות החלטת שר הפנים להעניק מעמד ארעי לפלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף 2003 ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, לרבות הוכחת "מרכז חיים" בישראל והיעדר מניעה ביטחונית או פלילית. לבני הזוג שישה ילדים, כולם תושבי ישראל. המוקד טוען כי המדינה נוקטת סחבת ופוגעת במשפחה שלא לצורך. בנוסף טוען המוקד כי לא נשקפת כל סכנה ביטחונית מהאישה עצמה, ולראיה המדינה ממשיכה לתת לה היתרי שהייה זמניים. המוקד מדגיש כי באי-שדרוג מעמדה פוגעת המדינה בטובת הילדים ובזכותם לחיי משפחה, וכי ההחלטה אינה סבירה ולא מידתית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות