בקשה לפי חוק חופש המידע – מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בקשה לפי חוק חופש המידע – מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 15.07.2018
בקשה לפי חוק חופש המידע – מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס
פניית המוקד להגנת הפרט לשב"ס בבקשה לקבל מידע על מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" ומוחזקים בבתי סוהר מתחילת 2018, בחלוקה לפי חודשים. המוקד מבקש כי שב"ס יפלח את הנתונים לפי מין, גיל ומקום הכליאה. בנוסף, מבקש המוקד לדעת כמה מהקטינים הם תושבי ירושלים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט לשב"ס בבקשה לקבל מידע על מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" ומוחזקים בבתי סוהר מתחילת 2018, בחלוקה לפי חודשים. המוקד מבקש כי שב"ס יפלח את הנתונים לפי מין, גיל ומקום הכליאה. בנוסף, מבקש המוקד לדעת כמה מהקטינים הם תושבי ירושלים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות