ערר (י-ם) 5501/18 - ביאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ערר (י-ם) 5501/18 - ביאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | פסיקה | 21.10.2018
ערר (י-ם) 5501/18 - ביאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
קבלת ערר המוקד להגנת הפרט התובע להאריך את היתר התושבות הארעית של פלסטינית החיה בירושלים זה כמעט עשרים שנה. משרד הפנים לא האריך את ההיתר כיוון שטרם התקבלה עמדת גורמי הביטחון בעניין. בית המשפט דוחה את טענת המדינה וחוזר על קביעתו כי "אשרה בה החזיק אדם כדין, תוארך כל עוד אין תשובה בבקשה להאריכה או בבקשתו להפנות אותו למעמד לפי נוהל אחר". בית המשפט פוסק הוצאות בסך 1,500 ש"ח לטובת המוקד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
קבלת ערר המוקד להגנת הפרט התובע להאריך את היתר התושבות הארעית של פלסטינית החיה בירושלים זה כמעט עשרים שנה. משרד הפנים לא האריך את ההיתר כיוון שטרם התקבלה עמדת גורמי הביטחון בעניין. בית המשפט דוחה את טענת המדינה וחוזר על קביעתו כי "אשרה בה החזיק אדם כדין, תוארך כל עוד אין תשובה בבקשה להאריכה או בבקשתו להפנות אותו למעמד לפי נוהל אחר". בית המשפט פוסק הוצאות בסך 1,500 ש"ח לטובת המוקד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות