דרישה לתיקון החלטה בעניין מתן רישיונות ישיבה בישראל לתושבי השטחים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות שבקשתם הוגשה עובר לסוף שנת 2003 - מבקשים שהועברו מהליך לאיחוד משפחות להליך הומניטארי; תיחום גיל הילדים שנהנים מההחלטה וכריכת בקשת בבקשת ההורה המוזמן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דרישה לתיקון החלטה בעניין מתן רישיונות ישיבה בישראל לתושבי השטחים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות שבקשתם הוגשה עובר לסוף שנת 2003 - מבקשים שהועברו מהליך לאיחוד משפחות להליך הומניטארי; תיחום גיל הילדים שנהנים מההחלטה וכריכת בקשת בבקשת ההורה המוזמן
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 21.10.2018
דרישה לתיקון החלטה בעניין מתן רישיונות ישיבה בישראל לתושבי השטחים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות שבקשתם הוגשה עובר לסוף שנת 2003 - מבקשים שהועברו מהליך לאיחוד משפחות להליך הומניטארי; תיחום גיל הילדים שנהנים מההחלטה וכריכת בקשת בבקשת ההורה המוזמן
בקשת המוקד להגנת הפרט משר הפנים בעקבות שדרוג מעמדם של פלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד שנת 2003. לפי הודעת השר, אנשים אלה, שעד אז שהו בישראל מכוח היתרי שהייה זמניים, יוכרו כתושבים ארעיים. המוקד מבקש מהשר לשדרג באופן דומה שתי קבוצות נוספות: אנשים שהיו בגירים במועד קבלת ההחלטה, כלומר נולדו לפני 1998, שהוריהם אינם זכאים לשדרוג, ואנשים שבקשתם לאיחוד משפחות אושרה לפני שנת 2003 אך הועברה לטיפול במסלול ההומניטארי בשל נסיבות חייהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט משר הפנים בעקבות שדרוג מעמדם של פלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד שנת 2003. לפי הודעת השר, אנשים אלה, שעד אז שהו בישראל מכוח היתרי שהייה זמניים, יוכרו כתושבים ארעיים. המוקד מבקש מהשר לשדרג באופן דומה שתי קבוצות נוספות: אנשים שהיו בגירים במועד קבלת ההחלטה, כלומר נולדו לפני 1998, שהוריהם אינם זכאים לשדרוג, ואנשים שבקשתם לאיחוד משפחות אושרה לפני שנת 2003 אך הועברה לטיפול במסלול ההומניטארי בשל נסיבות חייהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות