בג"ץ 6905/18 - נאג'י נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6905/18 - נאג'י נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 02.12.2018
בג"ץ 6905/18 - נאג'י נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
דחיית עתירה נגד הריסת בית משפחתו של מבצע פיגוע במחנה הפליטים אל-אמערי במאי 2018. בית המשפט מתיר למדינה להרוס את המבנה, על ארבע קומותיו, אף שתחילה הוציאה המדינה צו רק לקומות הראשונה והרביעית. בית המשפט מקבל את עמדת המדינה כי השינוי בהחלטה "נבע משיקולים מקצועיים וענייניים גרידא". בית המשפט דוחה את טענות העותרים העקרוניות נגד השימוש בתקנה 119 וקובע כי "ישנה חשיבות רבה לכך שבית משפט זה ידבר בקול אחד לאחר שנפסקה הלכה מפיו". באשר לטענות העותרים לגבי יעילות ההריסה בהרתעת מפגעים עתידיים קובע בית המשפט כי "אנשי כוחות הביטחון הם הגורמים המקצועיים ובעלי המומחיות בסוגיה זו, ומשכך, לא בנקל יתערב בית המשפט בהערכותיהם המקצועיות".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירה נגד הריסת בית משפחתו של מבצע פיגוע במחנה הפליטים אל-אמערי במאי 2018. בית המשפט מתיר למדינה להרוס את המבנה, על ארבע קומותיו, אף שתחילה הוציאה המדינה צו רק לקומות הראשונה והרביעית. בית המשפט מקבל את עמדת המדינה כי השינוי בהחלטה "נבע משיקולים מקצועיים וענייניים גרידא". בית המשפט דוחה את טענות העותרים העקרוניות נגד השימוש בתקנה 119 וקובע כי "ישנה חשיבות רבה לכך שבית משפט זה ידבר בקול אחד לאחר שנפסקה הלכה מפיו". באשר לטענות העותרים לגבי יעילות ההריסה בהרתעת מפגעים עתידיים קובע בית המשפט כי "אנשי כוחות הביטחון הם הגורמים המקצועיים ובעלי המומחיות בסוגיה זו, ומשכך, לא בנקל יתערב בית המשפט בהערכותיהם המקצועיות".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות