הנדון: _____ ר', ת"ז ______, קטין תושב ירושלים – תלונה על אלימות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: _____ ר', ת"ז ______, קטין תושב ירושלים – תלונה על אלימות
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 12.11.2018
הנדון: _____ ר', ת"ז ______, קטין תושב ירושלים – תלונה על אלימות
תלונת המוקד להגנת הפרט בפני היחידה לחקירת סוהרים על חשד להתעללות של סוהרים בקטין פלסטיני, חולה סוכרת, בעת הבאתו לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. לתלונה צורפו תמונות שצילם אבי הקטין. כיוון שאין זה מקרה יחיד, המוקד מעלה חשש לקיומו של יחס בלתי אנושי ואכזרי כלפי עצורים במהלך נסיעתם בין מתקן הכליאה ובית המשפט, ומציין שהמעשים מפירים את הדין הישראלי, את האמנה בדבר זכויות הילד ואת האמנה נגד עינויים. המוקד מבקש שהיחידה תמגר את האלימות ותחקור את התלונה בענייניות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תלונת המוקד להגנת הפרט בפני היחידה לחקירת סוהרים על חשד להתעללות של סוהרים בקטין פלסטיני, חולה סוכרת, בעת הבאתו לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. לתלונה צורפו תמונות שצילם אבי הקטין. כיוון שאין זה מקרה יחיד, המוקד מעלה חשש לקיומו של יחס בלתי אנושי ואכזרי כלפי עצורים במהלך נסיעתם בין מתקן הכליאה ובית המשפט, ומציין שהמעשים מפירים את הדין הישראלי, את האמנה בדבר זכויות הילד ואת האמנה נגד עינויים. המוקד מבקש שהיחידה תמגר את האלימות ותחקור את התלונה בענייניות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות