המוקד להגנת הפרט - הנדון: ביטול מינויים של שני דיינים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
חזרה לעמוד הקודם
17.03.2019|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: ביטול מינויים של שני דיינים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל

דרישת האגודה לזכויות האזרח וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, מן היועץ המשפטי לממשלה לבטל את מינוים של דיינים לבית הדין לעררים. הארגונים טוענים כי מינוי הדיינים מהווה תעמולת בחירות וכי הודעת שרת המשפטים עליו מדגישה את הרקע שממנו באו ולא את כישוריהם. הארגונים מוסיפים שלפי הנחיית היועץ על השרים לנהוג איפוק בהפעלת סמכויותיהם לגבי עניינים שאין כורח להכריע בהם בתקופת מערכת הבחירות. הארגונים מדגישים כי "מינוי משיקולים זרים הוא פסול תמיד, אך חומרתו יתרה בשעה שמדובר במינוי לתפקיד שיפוטי, הקשור קשר הדוק לזכויות אדם".

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים