הנדון: ביטול מינויים של שני דיינים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: ביטול מינויים של שני דיינים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 17.03.2019
הנדון: ביטול מינויים של שני דיינים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
דרישת האגודה לזכויות האזרח וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, מן היועץ המשפטי לממשלה לבטל את מינוים של דיינים לבית הדין לעררים. הארגונים טוענים כי מינוי הדיינים מהווה תעמולת בחירות וכי הודעת שרת המשפטים עליו מדגישה את הרקע שממנו באו ולא את כישוריהם. הארגונים מוסיפים שלפי הנחיית היועץ על השרים לנהוג איפוק בהפעלת סמכויותיהם לגבי עניינים שאין כורח להכריע בהם בתקופת מערכת הבחירות. הארגונים מדגישים כי "מינוי משיקולים זרים הוא פסול תמיד, אך חומרתו יתרה בשעה שמדובר במינוי לתפקיד שיפוטי, הקשור קשר הדוק לזכויות אדם".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דרישת האגודה לזכויות האזרח וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, מן היועץ המשפטי לממשלה לבטל את מינוים של דיינים לבית הדין לעררים. הארגונים טוענים כי מינוי הדיינים מהווה תעמולת בחירות וכי הודעת שרת המשפטים עליו מדגישה את הרקע שממנו באו ולא את כישוריהם. הארגונים מוסיפים שלפי הנחיית היועץ על השרים לנהוג איפוק בהפעלת סמכויותיהם לגבי עניינים שאין כורח להכריע בהם בתקופת מערכת הבחירות. הארגונים מדגישים כי "מינוי משיקולים זרים הוא פסול תמיד, אך חומרתו יתרה בשעה שמדובר במינוי לתפקיד שיפוטי, הקשור קשר הדוק לזכויות אדם".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות