בג"ץ 2492/19 - אבו לילה נ' אלוף פיקוד המרכז פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2492/19 - אבו לילה נ' אלוף פיקוד המרכז פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 16.04.2019
בג"ץ 2492/19 - אבו לילה נ' אלוף פיקוד המרכז פסק דין
דחיית עתירה שהגיש מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות האדם (JLAC) נגד כוונת הצבא להרוס יחידת דיור בכפר א-זאוויה שבה גרה משפחתו של מבצע פיגוע דקירה וירי בצומת אריאל במרץ 2019. בית המשפט, שלא דן בטענות העקרוניות נגד הריסת בתים עונשית, קובע שמתקיימים התנאים להריסת הבית וכי הצו שהוצא מוגבל ליחידת הדיור של המפגע. כן נקבע שהמפקד הצבאי פעל באופן סביר ומידתי "בנקטו צעדים אפקטיביים שימזערו את הפגיעה לשאר חלקי המבנה, תוך הבטחה שבני משפחת המחבל לא יישארו בלי קורת גג", וכי אין כל עילה להתערבות בשיקול דעתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית עתירה שהגיש מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות האדם (JLAC) נגד כוונת הצבא להרוס יחידת דיור בכפר א-זאוויה שבה גרה משפחתו של מבצע פיגוע דקירה וירי בצומת אריאל במרץ 2019. בית המשפט, שלא דן בטענות העקרוניות נגד הריסת בתים עונשית, קובע שמתקיימים התנאים להריסת הבית וכי הצו שהוצא מוגבל ליחידת הדיור של המפגע. כן נקבע שהמפקד הצבאי פעל באופן סביר ומידתי "בנקטו צעדים אפקטיביים שימזערו את הפגיעה לשאר חלקי המבנה, תוך הבטחה שבני משפחת המחבל לא יישארו בלי קורת גג", וכי אין כל עילה להתערבות בשיקול דעתו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות