הנדון: בקשה לקבלת רישיון לישיבת ארעי בישראל מטעמים הומניטריים מיוחדים - לפי ס' 3א1 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בקשה לקבלת רישיון לישיבת ארעי בישראל מטעמים הומניטריים מיוחדים - לפי ס' 3א1 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.01.2019
הנדון: בקשה לקבלת רישיון לישיבת ארעי בישראל מטעמים הומניטריים מיוחדים - לפי ס' 3א1 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003
דחיית בקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לוועדה ההומניטארית בשם ארבעת ילדיהם של תושב ירושלים המזרחית ותושבת ירדן, לאשר להם מעמד של תושבי קבע במקום אשרת תייר בלבד. הוועדה קובעת כי אין טעם הומניטארי מיוחד למתן מעמד לצעירים, ומוסיפה כי לא חל שינוי של ממש מאז הבקשה הקודמת, שנדחתה אף היא.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דחיית בקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לוועדה ההומניטארית בשם ארבעת ילדיהם של תושב ירושלים המזרחית ותושבת ירדן, לאשר להם מעמד של תושבי קבע במקום אשרת תייר בלבד. הוועדה קובעת כי אין טעם הומניטארי מיוחד למתן מעמד לצעירים, ומוסיפה כי לא חל שינוי של ממש מאז הבקשה הקודמת, שנדחתה אף היא.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות