הודעה לעיתונות: את הכיבוש אי אפשר להחביא המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעה לעיתונות: את הכיבוש אי אפשר להחביא
שונות | הודעה לעיתונות | 24.06.2019
הודעה לעיתונות: את הכיבוש אי אפשר להחביא
הודעה לעיתונות מאת עשרים ארגוני זכויות אדם התומכים באיש ארגון Human Rights Watch שישראל מתכוונת לגרש. הארגונים מדגישים שסגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות אדם ופעילים לא תוכל להסתיר את התנהלות המדינה בשטחים הכבושים. הארגונים מצהירים שימשיכו לחשוף את הפרת זכויות האדם ולהיאבק בה עד סיום הכיבוש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הודעה לעיתונות מאת עשרים ארגוני זכויות אדם התומכים באיש ארגון Human Rights Watch שישראל מתכוונת לגרש. הארגונים מדגישים שסגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות אדם ופעילים לא תוכל להסתיר את התנהלות המדינה בשטחים הכבושים. הארגונים מצהירים שימשיכו לחשוף את הפרת זכויות האדם ולהיאבק בה עד סיום הכיבוש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות