המוקד להגנת הפרט - איתי בר־סימן־טוב וגאיה הררי־הייט, "שעתן היפה של הוראות־השעה? עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה",עיוני משפט מא, 2019
חזרה לעמוד הקודם
25.08.2019|מאמרים|אקדמי

איתי בר־סימן־טוב וגאיה הררי־הייט, "שעתן היפה של הוראות־השעה? עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה",עיוני משפט מא, 2019

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים