המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה לקבל מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - התייחסות מנהא"ז איו"ש - מענה
חזרה לעמוד הקודם
09.03.2020|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה לקבל מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - התייחסות מנהא"ז איו"ש - מענה

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים