המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה דחופה למתן אפשרות לכניסת חולים מרצועת עזה לישראל ולגדה
חזרה לעמוד הקודם
26.05.2021|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה דחופה למתן אפשרות לכניסת חולים מרצועת עזה לישראל ולגדה

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים