המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשת חופש מידע 111/22: מידע אודות מעצרים של פלסטינים - מענה
חזרה לעמוד הקודם
17.02.2022|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשת חופש מידע 111/22: מידע אודות מעצרים של פלסטינים - מענה

נושאים קשורים