בג"ץ 1614/22 - ראש המועצה המקומית בורקא ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה לקביעת דיון דחוף המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1614/22 - ראש המועצה המקומית בורקא ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה לקביעת דיון דחוף
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 06.03.2022
בג"ץ 1614/22 - ראש המועצה המקומית בורקא ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי ובקשה לקביעת דיון דחוף
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות