בג"ץ 423/21 - קרשטיין ואח' נ' שירות הביטחון הכללי ואח' תגובה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 423/21 - קרשטיין ואח' נ' שירות הביטחון הכללי ואח' תגובה מטעם המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 30.03.2022
בג"ץ 423/21 - קרשטיין ואח' נ' שירות הביטחון הכללי ואח' תגובה מטעם המדינה

במסגרת התגובה נחשפו 15 מסמכי שב"כ בעניין כלא אל-חיאם, דרום לבנון, מהשנים 1989-1987 ו-1997-1996.

באדיבות עו"ד איתי מק

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

במסגרת התגובה נחשפו 15 מסמכי שב"כ בעניין כלא אל-חיאם, דרום לבנון, מהשנים 1989-1987 ו-1997-1996.

באדיבות עו"ד איתי מק

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות