המוקד להגנת הפרט - הודעה לעיתונות (בערבית) - האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עתרו הבוקר לבג"ץ: חוק האזרחות מתייג את כל הפלסטינים כסיכון בטחוני, תכליתו גזענית ויש לבטלו - بيان صحفي - جمعيّة حقوق المواطن، مركز "هموكيد" للدّفاع عن الفرد، وأطبّاء لحقوق اإلنسان يقدمون التماساً هذا الصباح إلى المحكمة العليا: قانون المواطنة يعتبر كل فلسطيني خطاً أمنيّاً: غاية القانون عنصريّة، ويجب إلغاؤه
חזרה לעמוד הקודם
25.04.2022|שונות|הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות (בערבית) - האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עתרו הבוקר לבג"ץ: חוק האזרחות מתייג את כל הפלסטינים כסיכון בטחוני, תכליתו גזענית ויש לבטלו - بيان صحفي - جمعيّة حقوق المواطن، مركز "هموكيد" للدّفاع عن الفرد، وأطبّاء لحقوق اإلنسان يقدمون التماساً هذا الصباح إلى المحكمة العليا: قانون المواطنة يعتبر كل فلسطيني خطاً أمنيّاً: غاية القانون عنصريّة، ويجب إلغاؤه

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים