הודעה לעיתונות (בערבית) - האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עתרו הבוקר לבג"ץ: חוק האזרחות מתייג את כל הפלסטינים כסיכון בטחוני, תכליתו גזענית ויש לבטלו - بيان صحفي - جمعيّة حقوق المواطن، مركز "هموكيد" للدّفاع عن الفرد، وأطبّاء لحقوق اإلنسان يقدمون التماساً هذا الصباح إلى المحكمة العليا: قانون المواطنة يعتبر كل فلسطيني خطاً أمنيّاً: غاية القانون عنصريّة، ويجب إلغاؤه המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעה לעיתונות (בערבית) - האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עתרו הבוקר לבג"ץ: חוק האזרחות מתייג את כל הפלסטינים כסיכון בטחוני, תכליתו גזענית ויש לבטלו - بيان صحفي - جمعيّة حقوق المواطن، مركز "هموكيد" للدّفاع عن الفرد، وأطبّاء لحقوق اإلنسان يقدمون التماساً هذا الصباح إلى المحكمة العليا: قانون المواطنة يعتبر كل فلسطيني خطاً أمنيّاً: غاية القانون عنصريّة، ويجب إلغاؤه
שונות | הודעה לעיתונות | 25.04.2022
הודעה לעיתונות (בערבית) - האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם עתרו הבוקר לבג"ץ: חוק האזרחות מתייג את כל הפלסטינים כסיכון בטחוני, תכליתו גזענית ויש לבטלו - بيان صحفي - جمعيّة حقوق المواطن، مركز "هموكيد" للدّفاع عن الفرد، وأطبّاء لحقوق اإلنسان يقدمون التماساً هذا الصباح إلى المحكمة العليا: قانون المواطنة يعتبر كل فلسطيني خطاً أمنيّاً: غاية القانون عنصريّة، ويجب إلغاؤه
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות