המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)
חזרה לעמוד הקודם
13.09.2022|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים