המוקד להגנת הפרט - הנדון: קדם בג"ץ בעניין הסגירה של מחסום שועפאט ומחסום ענאתא
חזרה לעמוד הקודם
12.10.2022|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: קדם בג"ץ בעניין הסגירה של מחסום שועפאט ומחסום ענאתא