המוקד להגנת הפרט פנה לפרקליטות המדינה במחאה חריפה על התנהלות השב"כ, הנוקט בהטרדות ואיומים כלפי פלסטינים המבקשים לצאת ללימודים בחו"ל: הפעלת לחץ על אוכלוסייה מוגנת לשתף פעולה מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
18.01.2010
המוקד להגנת הפרט פנה לפרקליטות המדינה במחאה חריפה על התנהלות השב"כ, הנוקט בהטרדות ואיומים כלפי פלסטינים המבקשים לצאת ללימודים בחו"ל: הפעלת לחץ על אוכלוסייה מוגנת לשתף פעולה מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי
המוקד להגנת הפרט פנה לפרקליטות המדינה במחאה חריפה על התנהלות השב"כ, הנוקט בהטרדות ואיומים כלפי פלסטינים המבקשים לצאת ללימודים בחו"ל: הפעלת לחץ על אוכלוסייה מוגנת לשתף פעולה מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי
ביום 21.12.2009 שלח המוקד מכתב תלונה לפרקליטות המדינה, בשל סדרת הטרדות ואיומים של השב"כ כלפי שני סטודנטים, שעניינים תלוי ועומד בבג"ץ. במקרה הראשון איים השב"כ שלא יאפשר את יציאת העותר לחו"ל אם לא ישתף פעולה; במקרה השני, "הסתפק" בהזמנת העותר לשיחה, בה הובהר לו כי הוא נמצא תחת עינו הבוחנת של השב"כ. 
 
את העתירה הראשונה מבין השתיים הגיש המוקד לאחר שהמדינה סירבה להתיר את יציאתו ללימודים בחו"ל של העותר, סטודנט מהגדה, וכל ניסיונותיו לפנות לרשויות כדי לברר את פשר הסירוב ולהשיג עליו עלו בתוהו. בעקבות הגשת העתירה התחייבה המדינה, כי אם במשך שנה לא יצטבר מידע חדש שיצדיק את המשך המניעה, תוסר ההתנגדות ליציאתו.

בחלוף למעלה משנה הגיש העותר, כפי שסוכם, בקשה חדשה במת"ק להסרת המניעה בעניינו, ולא נענה במשך למעלה מחודש. והנה, בדצמבר 2009 החל העותר לקבל שיחות טלפון מאדם שהציג עצמו כ"קפטן איתי", שאיים עליו שאם לא ישתף פעולה עם גורמי הביטחון, לא יוכל להמשיך בלימודיו בחו"ל. בשיחה האחרונה הבהיר ה"קפטן" שידוע לו כי העותר מיוצג ע"י המוקד להגנת הפרט – אולם עניין יציאתו לחו"ל "תלוי אך ורק בשב"כ ובהחלטתו שלו". ה"קפטן" לא הסתפק בכך, ואף איים כי ישלח חיילים שיעצרו את העותר בביתו. למחרת היום, בשעות הבוקר, הגיעו לבית העותר מספר גברים שהציגו עצמם כ"אנשי ביטחון של הרשות הפלסטינית" ולקחו אותו עימם למשרדים בטול-כרם, משם שוחרר כעבור ארבעה ימים. בעקבות המקרה שלח המוקד מכתב תלונה לפרקליטות המדינה. ביום בו נשלח המכתב, קיבל העותר שיחת טלפון מנציג השב"כ, שהודיע לו כי המניעה על יציאתו הוסרה. 
 
את העתירה השנייה הגיש המוקד לאחר שלא התקבלה תשובה לבקשת העותר לצאת מהגדה לחו"ל לצורך לימודים, ומועד התחלת לימודיו התקרב. יומיים לפני הדיון שנקבע בעתירה, הודיעה הפרקליטות כי הוחלט להסיר את המניעה הביטחונית הקיימת בעניינו ולאפשר את יציאתו של העותר לחו"ל. כמה ימים לאחר מכן - ובעוד העתירה תלויה ועומדת - התקשר אל העותר מי שהציג עצמו כ"קפטן איימן", וזימן אותו ל"שיחה" בתוך שעה. במהלך אותה "שיחה" תיאר נציג השב"כ את הסרת המניעה כמחווה מצידו, והבהיר לעותר שהוא נמצא תחת מעקב, ומצופה ממנו לנהוג בהתאם. 
 
המוקד רואה בחומרה את התנהלותו של השב"כ בשני המקרים הללו - התנהלות של איומים והטרדה. המשפט הבינלאומי אוסר באיסור חמור על כוחות הצבא והביטחון ללחוץ על האוכלוסייה האזרחית המוגנת לשתף פעולה עימם – על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באדם הממתין למימוש זכויותיו הבסיסיות.
 

לצפייה במכתב המוקד לפרקליטות המדינה מיום 21.12.2009 
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 21.12.2009 שלח המוקד מכתב תלונה לפרקליטות המדינה, בשל סדרת הטרדות ואיומים של השב"כ כלפי שני סטודנטים, שעניינים תלוי ועומד בבג"ץ. במקרה הראשון איים השב"כ שלא יאפשר את יציאת העותר לחו"ל אם לא ישתף פעולה; במקרה השני, "הסתפק" בהזמנת העותר לשיחה, בה הובהר לו כי הוא נמצא תחת עינו הבוחנת של השב"כ. 
 
את העתירה הראשונה מבין השתיים הגיש המוקד לאחר שהמדינה סירבה להתיר את יציאתו ללימודים בחו"ל של העותר, סטודנט מהגדה, וכל ניסיונותיו לפנות לרשויות כדי לברר את פשר הסירוב ולהשיג עליו עלו בתוהו. בעקבות הגשת העתירה התחייבה המדינה, כי אם במשך שנה לא יצטבר מידע חדש שיצדיק את המשך המניעה, תוסר ההתנגדות ליציאתו.

בחלוף למעלה משנה הגיש העותר, כפי שסוכם, בקשה חדשה במת"ק להסרת המניעה בעניינו, ולא נענה במשך למעלה מחודש. והנה, בדצמבר 2009 החל העותר לקבל שיחות טלפון מאדם שהציג עצמו כ"קפטן איתי", שאיים עליו שאם לא ישתף פעולה עם גורמי הביטחון, לא יוכל להמשיך בלימודיו בחו"ל. בשיחה האחרונה הבהיר ה"קפטן" שידוע לו כי העותר מיוצג ע"י המוקד להגנת הפרט – אולם עניין יציאתו לחו"ל "תלוי אך ורק בשב"כ ובהחלטתו שלו". ה"קפטן" לא הסתפק בכך, ואף איים כי ישלח חיילים שיעצרו את העותר בביתו. למחרת היום, בשעות הבוקר, הגיעו לבית העותר מספר גברים שהציגו עצמם כ"אנשי ביטחון של הרשות הפלסטינית" ולקחו אותו עימם למשרדים בטול-כרם, משם שוחרר כעבור ארבעה ימים. בעקבות המקרה שלח המוקד מכתב תלונה לפרקליטות המדינה. ביום בו נשלח המכתב, קיבל העותר שיחת טלפון מנציג השב"כ, שהודיע לו כי המניעה על יציאתו הוסרה. 
 
את העתירה השנייה הגיש המוקד לאחר שלא התקבלה תשובה לבקשת העותר לצאת מהגדה לחו"ל לצורך לימודים, ומועד התחלת לימודיו התקרב. יומיים לפני הדיון שנקבע בעתירה, הודיעה הפרקליטות כי הוחלט להסיר את המניעה הביטחונית הקיימת בעניינו ולאפשר את יציאתו של העותר לחו"ל. כמה ימים לאחר מכן - ובעוד העתירה תלויה ועומדת - התקשר אל העותר מי שהציג עצמו כ"קפטן איימן", וזימן אותו ל"שיחה" בתוך שעה. במהלך אותה "שיחה" תיאר נציג השב"כ את הסרת המניעה כמחווה מצידו, והבהיר לעותר שהוא נמצא תחת מעקב, ומצופה ממנו לנהוג בהתאם. 
 
המוקד רואה בחומרה את התנהלותו של השב"כ בשני המקרים הללו - התנהלות של איומים והטרדה. המשפט הבינלאומי אוסר באיסור חמור על כוחות הצבא והביטחון ללחוץ על האוכלוסייה האזרחית המוגנת לשתף פעולה עימם – על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באדם הממתין למימוש זכויותיו הבסיסיות.
 

לצפייה במכתב המוקד לפרקליטות המדינה מיום 21.12.2009 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות