המוקד להגנת הפרט מתריע מפני כניסתם לתוקף של הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) והצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112): הצווים מטילים – לראשונה מאז ומעולם – אחריות פלילית על כל מי שמצוי בגדה המערבית ללא היתר בתוקף, אף אם עד היום לא נדרש להחזיק בהיתר כזה. בכך פותחים הצווים פתח לגירוש בזק וענישה כלפי כל אדם בגדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.03.2010
המוקד להגנת הפרט מתריע מפני כניסתם לתוקף של הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) והצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112): הצווים מטילים – לראשונה מאז ומעולם – אחריות פלילית על כל מי שמצוי בגדה המערבית ללא היתר בתוקף, אף אם עד היום לא נדרש להחזיק בהיתר כזה. בכך פותחים הצווים פתח לגירוש בזק וענישה כלפי כל אדם בגדה
המוקד להגנת הפרט מתריע מפני כניסתם לתוקף של הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) והצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112): הצווים מטילים – לראשונה מאז ומעולם – אחריות פלילית על כל מי שמצוי בגדה המערבית ללא היתר בתוקף, אף אם עד היום לא נדרש להחזיק בהיתר כזה. בכך פותחים הצווים פתח לגירוש בזק וענישה כלפי כל אדם בגדה
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות