ארגוני זכויות אדם: הצעת החוק להסתרת מידע הנוגע להפרות חמורות של החוק הבינלאומי -סכנה לערכי הדמוקרטיה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.04.2010
ארגוני זכויות אדם: הצעת החוק להסתרת מידע הנוגע להפרות חמורות של החוק הבינלאומי -סכנה לערכי הדמוקרטיה
ארגוני זכויות אדם: הצעת החוק להסתרת מידע הנוגע להפרות חמורות של החוק הבינלאומי -סכנה לערכי הדמוקרטיה

הודעה לעיתונות - יום חמישי 29 באפריל 2010

ארגוני זכויות אדם: הצעת החוק להסתרת מידע הנוגע להפרות חמורות של החוק הבינלאומי - סכנה לערכי הדמוקרטיה. 


אנו, ארגוני זכויות אדם אשר הינם עמותות רשומות בישראל, מגיבים בדאגה נוכח הצעת חוק העמותות (תיקון - סייגים לרישום ופעילות עמותה), התש"ע - 2010, אשר הונחה אתמול על שולחן הכנסת (מצורפת כקובץ). הצעת החוק, אם תתקבל, תמנע רישום עמותה או תסגור עמותה קיימת "אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה מוסרת מידע לגורמים זרים או מעורבת בתביעות משפטיות בחו"ל, כנגד בכירים בממשל בישראל ו/או קצינים בצה"ל, בגין פשעי מלחמה".

הערכים הדמוקרטיים הינם לב ליבה של העשייה של קהילת זכויות האדם בישראל. במקום להגן על ערכי הדמוקרטיה, מעדיפים יוזמי החוק לרמוס אותה עד עפר. מעשה זה מהווה המשך ישיר למנהיגות חסרת אחריות, אשר עושה כל אשר לאל ידה לפגוע בערכי הדמוקרטיה ובמבנים המאפשרים את קיומה: בית המשפט העליון, עיתונות חופשית וארגוני זכויות האדם. מרחב ציבורי ללא מערכות אלו, אשר חייבות לפעול ללא תלות בשלטון, הוא מרחב נכה ואנטי-דמוקרטי במהותו.

טוב יעשו יוזמי החוק אם ישקיעו מרצם במילוי תפקידם בפיקוח על פעולות הרשות המבצעת ובכללה רשויות הבטחון. במקרים בהם קיים חשד לביצוע פשעי מלחמה, מן הראוי שיפעלו לקיום חקירה עצמאית ובלתי תלוייה בישראל, בהלימה לאמות המידה של המשפט הבינלאומי. סירובה המתמשך של ממשלת ישראל לאפשר את מיצוי הדין בישראל הוא שהוביל למצב בו השיפוט עשוי להתקיים בחו"ל. הצעת החוק – המבקשת להסתיר מידע או חשד לפשע – עומדת בניגוד לאמנות בינלאומיות ולהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם, שנחתמו לאחר מלחמת העולם השנייה, ומהווה שפל מוסרי חסר תקדים בבית המחוקק הישראלי.  

ההודעה הינה מטעם פורום המנכ"לים של ארגוני זכויות האדם החתומים.

לפרטים נוספים:
אדר גרייבסקי, דוברת רופאים לזכויות אדם: 054-9431847
הדס זיו, מנכ"ל רופאים לזכויות אדם: 054-6623232 
 

 במקום בצלם גישה האגודה לזכויות האזרח בישראל הועד הציבורי נגד עינויים בישראל המוקד להגנת הפרט יש דין עדאלה רופאים לזכויות אדם רבנים שומרי משפטלצפייה בהצעת החוק
הדפסה הדפסה
שיתוף

הודעה לעיתונות - יום חמישי 29 באפריל 2010

ארגוני זכויות אדם: הצעת החוק להסתרת מידע הנוגע להפרות חמורות של החוק הבינלאומי - סכנה לערכי הדמוקרטיה. 


אנו, ארגוני זכויות אדם אשר הינם עמותות רשומות בישראל, מגיבים בדאגה נוכח הצעת חוק העמותות (תיקון - סייגים לרישום ופעילות עמותה), התש"ע - 2010, אשר הונחה אתמול על שולחן הכנסת (מצורפת כקובץ). הצעת החוק, אם תתקבל, תמנע רישום עמותה או תסגור עמותה קיימת "אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה מוסרת מידע לגורמים זרים או מעורבת בתביעות משפטיות בחו"ל, כנגד בכירים בממשל בישראל ו/או קצינים בצה"ל, בגין פשעי מלחמה".

הערכים הדמוקרטיים הינם לב ליבה של העשייה של קהילת זכויות האדם בישראל. במקום להגן על ערכי הדמוקרטיה, מעדיפים יוזמי החוק לרמוס אותה עד עפר. מעשה זה מהווה המשך ישיר למנהיגות חסרת אחריות, אשר עושה כל אשר לאל ידה לפגוע בערכי הדמוקרטיה ובמבנים המאפשרים את קיומה: בית המשפט העליון, עיתונות חופשית וארגוני זכויות האדם. מרחב ציבורי ללא מערכות אלו, אשר חייבות לפעול ללא תלות בשלטון, הוא מרחב נכה ואנטי-דמוקרטי במהותו.

טוב יעשו יוזמי החוק אם ישקיעו מרצם במילוי תפקידם בפיקוח על פעולות הרשות המבצעת ובכללה רשויות הבטחון. במקרים בהם קיים חשד לביצוע פשעי מלחמה, מן הראוי שיפעלו לקיום חקירה עצמאית ובלתי תלוייה בישראל, בהלימה לאמות המידה של המשפט הבינלאומי. סירובה המתמשך של ממשלת ישראל לאפשר את מיצוי הדין בישראל הוא שהוביל למצב בו השיפוט עשוי להתקיים בחו"ל. הצעת החוק – המבקשת להסתיר מידע או חשד לפשע – עומדת בניגוד לאמנות בינלאומיות ולהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם, שנחתמו לאחר מלחמת העולם השנייה, ומהווה שפל מוסרי חסר תקדים בבית המחוקק הישראלי.  

ההודעה הינה מטעם פורום המנכ"לים של ארגוני זכויות האדם החתומים.

לפרטים נוספים:
אדר גרייבסקי, דוברת רופאים לזכויות אדם: 054-9431847
הדס זיו, מנכ"ל רופאים לזכויות אדם: 054-6623232 
 

 במקום בצלם גישה האגודה לזכויות האזרח בישראל הועד הציבורי נגד עינויים בישראל המוקד להגנת הפרט יש דין עדאלה רופאים לזכויות אדם רבנים שומרי משפטלצפייה בהצעת החוק
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות