בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: מצ"ח קבע נוהל לטיפול בבקשת גורם חיצוני לעיון בחומר חקירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.08.2010
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: מצ"ח קבע נוהל לטיפול בבקשת גורם חיצוני לעיון בחומר חקירה
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: מצ"ח קבע נוהל לטיפול בבקשת גורם חיצוני לעיון בחומר חקירה
ביום 12.5.2008 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בעניין העיכובים הממושכים והבלתי סבירים בהעברת ממצאי חקירות מצ"ח בעניינם של פלסטינים, שנפגעו על ידי כוחות הביטחון, וכן בעניין הסירוב להעביר חומרי חקירה לנפגעים, כאשר מתנהל הליך משפטי כלשהו. העתירה כללה עשרה מקרים בהם עיכב הצבא במשך שנים את העברת חומרי החקירה לעותרים-נפגעים, על אף זכאותם לעיין באותם חומרים. בעתירה הדגיש המוקד, כי העברת הממצאים לקורבנות ומשפחותיהם, בתוך פרק זמן סביר, גם אם מתנהל הליך משפטי אחר בעניין, היא חלק בלתי נפרד מזכותם הבסיסית של הנפגעים להליך שיפוטי הוגן. המוקד הוסיף ודרש בעתירה, כי המדינה תציג את ההצדקה המשפטית לסירוב להעביר חומרי חקירה, עת שמתנהל הליך אזרחי. עוד עמד המוקד על כך שמצ"ח יפרסם נוהל מחייב למסירת חומרים מחקירות למתלוננים ולקורבנות העבירה, אשר החקירה בעניינם הסתיימה, וזאת תוך פרק זמן סביר.

מיד לאחר הגשת העתירה הסדירה המדינה את העברת חומר החקירה לידיהם של כל העותרים. המוקד קיווה כי לאור כך, יתמקד הדיון בסעדים העקרוניים, הנוגעים לבסיס המשפטי לסירוב הרשויות להעביר לנפגעים חומרי חקירה בעת שמתנהל הליך אזרחי וכן לגיבוש נוהל, שיגדיר את הכללים ואת מסגרת הזמן המתאימה למתן חומר חקירת מצ"ח לגורם חיצוני.

בדיון שנערך ביום 10.12.2009 נמנע בית המשפט מלדון בסוגייה העקרונית של הסירוב להעביר חומרי חקירה בעת שמתנהל הליך אזרחי, הורה למדינה לגבש בתוך שלושה חודשים נוהל מסודר למסירת חומרי חקירה, ומחק את העתירה במקום – אף מבלי להמתין ולראות כי הנוהל אכן גובש וכי תוכנו ראוי. בית המשפט נמנע מכל ביקורת על העובדה שהעותרים נזקקו להגיע לפתחו על מנת לקבל את חומר החקירה בעניינם, או לכך שנדרשת התערבות בית משפט על מנת לקבוע נהלי עבודה, שמן הראוי שיהיו בנמצא בכל רשות מינהלית.

רק בחלוף שישה חודשים התקבל הנוהל המבוקש  "טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח". הנוהל, שנכתב על ידי היועץ המשפטי למצ"ח, קובע כי ככלל, מצ"ח תפעל להשלים את ההליך לבחינת בקשות עד 75 ימים מקבלתן. אם הטיפול לא יסתיים בחלוף 90 ימים, יעדכן ראש המדור לפיקוח חקירות את הפונה בעניין הסיבה לעיכוב. בנוגע לבקשות אשר עומדות בסכנת התיישנות, לצורך ביצוע הליך פלילי או אזרחי, ביניהן בקשות של פלסטינים שנפגעו על ידי הצבא, קובע הנוהל כי הן יטופלו "בהקדם האפשרי". זאת ועוד. הנוהל מוסיף וקובע כי אם ייפתח הליך משפטי כלשהו, לא ימסור מצ"ח את חומר החקירה והטיפול בבקשה יסתיים.

בעקבות פרסום הנוהל שלח המוקד תגובה לפרקליטות הצבאית, בה טען כי הנוהל אינו נותן מענה הולם למכלול הטענות שהועלו בפני בית המשפט וחורג מעמדת המדינה, אשר הביאה את בית המשפט להחליט על מחיקת העתירה. המוקד מדגיש כי השימוש ברטוריקה של זכויות, שיקולים ואיזוני אינטרסים, אינו מצליח להסתיר את התכלית הסמויה, לכאורה, של הנוהל – לצמצם עד כמה שניתן את האפשרות של תושבים פלסטינים שנפגעו מידי הצבא למצות את זכויותיהם ולממש את הסעדים הפוטנציאליים המוקנים להם מכוח הדין הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי; וזאת, לצד חיפוי על הדרגים המבצעיים נגדם הוגשה התלונה המקורית, ועל גורמי החקירה עצמם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 12.5.2008 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בעניין העיכובים הממושכים והבלתי סבירים בהעברת ממצאי חקירות מצ"ח בעניינם של פלסטינים, שנפגעו על ידי כוחות הביטחון, וכן בעניין הסירוב להעביר חומרי חקירה לנפגעים, כאשר מתנהל הליך משפטי כלשהו. העתירה כללה עשרה מקרים בהם עיכב הצבא במשך שנים את העברת חומרי החקירה לעותרים-נפגעים, על אף זכאותם לעיין באותם חומרים. בעתירה הדגיש המוקד, כי העברת הממצאים לקורבנות ומשפחותיהם, בתוך פרק זמן סביר, גם אם מתנהל הליך משפטי אחר בעניין, היא חלק בלתי נפרד מזכותם הבסיסית של הנפגעים להליך שיפוטי הוגן. המוקד הוסיף ודרש בעתירה, כי המדינה תציג את ההצדקה המשפטית לסירוב להעביר חומרי חקירה, עת שמתנהל הליך אזרחי. עוד עמד המוקד על כך שמצ"ח יפרסם נוהל מחייב למסירת חומרים מחקירות למתלוננים ולקורבנות העבירה, אשר החקירה בעניינם הסתיימה, וזאת תוך פרק זמן סביר.

מיד לאחר הגשת העתירה הסדירה המדינה את העברת חומר החקירה לידיהם של כל העותרים. המוקד קיווה כי לאור כך, יתמקד הדיון בסעדים העקרוניים, הנוגעים לבסיס המשפטי לסירוב הרשויות להעביר לנפגעים חומרי חקירה בעת שמתנהל הליך אזרחי וכן לגיבוש נוהל, שיגדיר את הכללים ואת מסגרת הזמן המתאימה למתן חומר חקירת מצ"ח לגורם חיצוני.

בדיון שנערך ביום 10.12.2009 נמנע בית המשפט מלדון בסוגייה העקרונית של הסירוב להעביר חומרי חקירה בעת שמתנהל הליך אזרחי, הורה למדינה לגבש בתוך שלושה חודשים נוהל מסודר למסירת חומרי חקירה, ומחק את העתירה במקום – אף מבלי להמתין ולראות כי הנוהל אכן גובש וכי תוכנו ראוי. בית המשפט נמנע מכל ביקורת על העובדה שהעותרים נזקקו להגיע לפתחו על מנת לקבל את חומר החקירה בעניינם, או לכך שנדרשת התערבות בית משפט על מנת לקבוע נהלי עבודה, שמן הראוי שיהיו בנמצא בכל רשות מינהלית.

רק בחלוף שישה חודשים התקבל הנוהל המבוקש  "טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח". הנוהל, שנכתב על ידי היועץ המשפטי למצ"ח, קובע כי ככלל, מצ"ח תפעל להשלים את ההליך לבחינת בקשות עד 75 ימים מקבלתן. אם הטיפול לא יסתיים בחלוף 90 ימים, יעדכן ראש המדור לפיקוח חקירות את הפונה בעניין הסיבה לעיכוב. בנוגע לבקשות אשר עומדות בסכנת התיישנות, לצורך ביצוע הליך פלילי או אזרחי, ביניהן בקשות של פלסטינים שנפגעו על ידי הצבא, קובע הנוהל כי הן יטופלו "בהקדם האפשרי". זאת ועוד. הנוהל מוסיף וקובע כי אם ייפתח הליך משפטי כלשהו, לא ימסור מצ"ח את חומר החקירה והטיפול בבקשה יסתיים.

בעקבות פרסום הנוהל שלח המוקד תגובה לפרקליטות הצבאית, בה טען כי הנוהל אינו נותן מענה הולם למכלול הטענות שהועלו בפני בית המשפט וחורג מעמדת המדינה, אשר הביאה את בית המשפט להחליט על מחיקת העתירה. המוקד מדגיש כי השימוש ברטוריקה של זכויות, שיקולים ואיזוני אינטרסים, אינו מצליח להסתיר את התכלית הסמויה, לכאורה, של הנוהל – לצמצם עד כמה שניתן את האפשרות של תושבים פלסטינים שנפגעו מידי הצבא למצות את זכויותיהם ולממש את הסעדים הפוטנציאליים המוקנים להם מכוח הדין הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי; וזאת, לצד חיפוי על הדרגים המבצעיים נגדם הוגשה התלונה המקורית, ועל גורמי החקירה עצמם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות