המוסד לביטוח לאומי מפסיק – ללא בסיס – תשלום קצבאות לתושבי ירושלים המזרחית: התערבות משפטית של המוקד להגנת הפרט משיבה לתושבים את זכויותיהם הסוציאליות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.02.2011
המוסד לביטוח לאומי מפסיק – ללא בסיס – תשלום קצבאות לתושבי ירושלים המזרחית: התערבות משפטית של המוקד להגנת הפרט משיבה לתושבים את זכויותיהם הסוציאליות
המוסד לביטוח לאומי מפסיק – ללא בסיס – תשלום קצבאות לתושבי ירושלים המזרחית: התערבות משפטית של המוקד להגנת הפרט משיבה לתושבים את זכויותיהם הסוציאליות
תושבי ירושלים המזרחית זכאים לקבל את מלוא הזכויות הסוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי (מל"ל). בדומה לשאר תושבי ישראל ואזרחיה, הזכאות ניתנת רק למי שמתגורר בשטח ישראל. למוקד להגנת הפרט הגיעו תלונות רבות של תושבים פלסטינים מירושלים, שמל"ל הפסיק, ללא התרעה מוקדמת, לבטח אותם בביטוח הבריאות הממלכתי ולשלם להם קצבאות שונות, להן הם זכאים, בטענה שאינם מתגוררים בישראל.

בני זוג מירושלים קיבלו קצבת ילדים חודשית עבור חמשת ילדיהם. בראשית שנת 2008 הפסיק מל"ל את תשלום הקצבה ללא כל הנמקה או התרעה מוקדמת. מאוחר יותר אף הופסק ביטוח הבריאות של המשפחה, גם זאת ללא מתן הודעה מראש. בני הזוג פנו למוקד, שהגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה. בתגובתו לתביעה הכיר מל"ל במגורי בני הזוג בירושלים והחליט "לאשר לתובע [את] כל קצבאות הילדים מיום הפסקתן" ולחדש להם את ביטוח הבריאות.

ירושלמית, אם לחמישה ילדים, קיבלה במשך שנים קצבת הבטחת הכנסה. בחודש מאי 2009 שלח אליה מל"ל מכתב, לפיו אינה מתגוררת בישראל ועל כן, לא רק שתופסק זכאותה לקצבה, אלא ששלילת זכאותה היא רטרואקטיבית ועליה לשלם חוב בסך 63,525 ש"ח. האישה, שכלל לא שינתה את מקום מגוריה, פנתה למוקד, שהגיש תביעה כנגד החלטות המוסד לביטוח לאומי. חודשיים אחר כך התקבלה במוקד תשובת מל"ל, בה הוא "מתכבד להודיע כי חזר בו מהחלטתו הנוגעת לביטול תושבותה של התובעת וזכאותה לקצבת הבטחת הכנסה".

למותר לציין, כי המקרים שהוצגו לעיל הם דוגמאות בודדות לאופן פעולה שיטתי של מל"ל, וניתן רק לתהות בכמה מקרים, בהם לא פונים התושבים לסיוע משפטי, גוזל מל"ל את כספי הזכאים ושולל את זכויותיהם הסוציאליות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
תושבי ירושלים המזרחית זכאים לקבל את מלוא הזכויות הסוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי (מל"ל). בדומה לשאר תושבי ישראל ואזרחיה, הזכאות ניתנת רק למי שמתגורר בשטח ישראל. למוקד להגנת הפרט הגיעו תלונות רבות של תושבים פלסטינים מירושלים, שמל"ל הפסיק, ללא התרעה מוקדמת, לבטח אותם בביטוח הבריאות הממלכתי ולשלם להם קצבאות שונות, להן הם זכאים, בטענה שאינם מתגוררים בישראל.

בני זוג מירושלים קיבלו קצבת ילדים חודשית עבור חמשת ילדיהם. בראשית שנת 2008 הפסיק מל"ל את תשלום הקצבה ללא כל הנמקה או התרעה מוקדמת. מאוחר יותר אף הופסק ביטוח הבריאות של המשפחה, גם זאת ללא מתן הודעה מראש. בני הזוג פנו למוקד, שהגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה. בתגובתו לתביעה הכיר מל"ל במגורי בני הזוג בירושלים והחליט "לאשר לתובע [את] כל קצבאות הילדים מיום הפסקתן" ולחדש להם את ביטוח הבריאות.

ירושלמית, אם לחמישה ילדים, קיבלה במשך שנים קצבת הבטחת הכנסה. בחודש מאי 2009 שלח אליה מל"ל מכתב, לפיו אינה מתגוררת בישראל ועל כן, לא רק שתופסק זכאותה לקצבה, אלא ששלילת זכאותה היא רטרואקטיבית ועליה לשלם חוב בסך 63,525 ש"ח. האישה, שכלל לא שינתה את מקום מגוריה, פנתה למוקד, שהגיש תביעה כנגד החלטות המוסד לביטוח לאומי. חודשיים אחר כך התקבלה במוקד תשובת מל"ל, בה הוא "מתכבד להודיע כי חזר בו מהחלטתו הנוגעת לביטול תושבותה של התובעת וזכאותה לקצבת הבטחת הכנסה".

למותר לציין, כי המקרים שהוצגו לעיל הם דוגמאות בודדות לאופן פעולה שיטתי של מל"ל, וניתן רק לתהות בכמה מקרים, בהם לא פונים התושבים לסיוע משפטי, גוזל מל"ל את כספי הזכאים ושולל את זכויותיהם הסוציאליות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות