המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש לבטל האיסור על תפילת מוסלמים בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.03.2011
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש לבטל האיסור על תפילת מוסלמים בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש לבטל האיסור על תפילת מוסלמים בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית
בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית תלוי כבר למעלה משנה שלט – בשפה הערבית בלבד – "לקהל המבקרים, בבקשה לא לקיים את חובת התפילה במהלך שהייתכם בבניין המשרד. ו'עמכם הסליחה'".

האיסור להתפלל בלשכה ממשלתית מהווה פגיעה אנושה ביכולתם של הפונים ללשכה, אשר נאלצים לשהות בה לעיתים שעות ארוכות, לממש את זכותם לחופש דת ופולחן על ידי קיום מצוות התפילה. התפילה הינה אקט בסיסי של הפולחן הדתי. חופש הפולחן, אשר מהווה ביטוי של חופש הדת, נמנה עם זכויות היסוד של האדם וקשור בטבורו למימוש זהותו העצמית של האדם. חופש הדת מהווה עקרון יסוד גם במשטרהּ החוקתי של מדינת ישראל ומעוגן במגילת העצמאות, המבטיחה חופש דת ומצפון. זכותו של אדם להתייחד עם אלוהיו ולהתפלל במהלך יומו עוגנה גם בחקיקה הישראלית במסגרת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

יתרה מכך. השלט, המופיע כאמור בערבית בלבד, מעלה חשד ממשי לאפליה אסורה על בסיס דת: האם רק לדוברי ערבית אסור להתפלל בלשכה? האם ייאסר על יהודי המגיע ללשכה להתפלל בהגיע שעת התפילה? והאם בלשכות ממשלתיות אחרות – המשרתות בעיקר ציבור יהודים – קיימת הוראה דומה בדבר איסור תפילה "בבניין המשרד"?

המוקד להגנת הפרט רואה בחומרה רבה את ההפרה הבוטה של זכויות היסוד של התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית, ודורש כי השלט המדובר יוסר וכי הנוהג הנפסד יבוטל לאלתר.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית תלוי כבר למעלה משנה שלט – בשפה הערבית בלבד – "לקהל המבקרים, בבקשה לא לקיים את חובת התפילה במהלך שהייתכם בבניין המשרד. ו'עמכם הסליחה'".

האיסור להתפלל בלשכה ממשלתית מהווה פגיעה אנושה ביכולתם של הפונים ללשכה, אשר נאלצים לשהות בה לעיתים שעות ארוכות, לממש את זכותם לחופש דת ופולחן על ידי קיום מצוות התפילה. התפילה הינה אקט בסיסי של הפולחן הדתי. חופש הפולחן, אשר מהווה ביטוי של חופש הדת, נמנה עם זכויות היסוד של האדם וקשור בטבורו למימוש זהותו העצמית של האדם. חופש הדת מהווה עקרון יסוד גם במשטרהּ החוקתי של מדינת ישראל ומעוגן במגילת העצמאות, המבטיחה חופש דת ומצפון. זכותו של אדם להתייחד עם אלוהיו ולהתפלל במהלך יומו עוגנה גם בחקיקה הישראלית במסגרת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

יתרה מכך. השלט, המופיע כאמור בערבית בלבד, מעלה חשד ממשי לאפליה אסורה על בסיס דת: האם רק לדוברי ערבית אסור להתפלל בלשכה? האם ייאסר על יהודי המגיע ללשכה להתפלל בהגיע שעת התפילה? והאם בלשכות ממשלתיות אחרות – המשרתות בעיקר ציבור יהודים – קיימת הוראה דומה בדבר איסור תפילה "בבניין המשרד"?

המוקד להגנת הפרט רואה בחומרה רבה את ההפרה הבוטה של זכויות היסוד של התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית, ודורש כי השלט המדובר יוסר וכי הנוהג הנפסד יבוטל לאלתר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות