28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
13.07.2011
28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו"
28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו"

לא נחדל מלהיאבק על עקרונות השיוויון, הצדק החברתי, והדמוקרטיה


אנו, ארגוני החברה האזרחית ופעיליה, סבורים שאין זה ראוי – ואף מסוכן – כי הכנסת תנהל חקירות פוליטיות. זוהי גם דעתו של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל יינון, שאמר: "מדובר בתקדים המעורר שאלות יסוד בדבר אופיין של ועדות חקירה פרלמנטריות, והיקפן של זכויות המצויות בליבת המשטר הדמוקרטי".

אנו מדגישים כי במערכת החוק הקיימת היום, כל תרומות הארגונים מקורן בקרנות שאושרו על ידי משרדי הממשלה, והן מתקבלות ומדווחות על פי חוק.

ראוי לציין כי אין מדובר בהצעת חוק אחת, אלא במגמה של הצעות חוק הפוגעות בזכויות בסיסיות כחופש הביטוי והמחאה הפוליטית, ובערכי השיוויון והסולידריות חברתית. מול מגמות אלו, בינתיים, אנו מעדיפים/ות להשקיע ממרצנו לקידום ערכי השלום, זכויות האדם, השיוויון, הצדק החברתי והדמוקרטיה בחברתנו, למען כל הפרטים והקהילות. אנו עושים/ות זאת בתמיכתם של שותפינו, חברינו, תומכינו ומתנדבינו, מתוך אמונה כי אלו אבני היסוד להבטחת יום המחר.

רשימת הארגונים החתומים:
אחותי – למען נשים בישראל
איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי
אנואר – מנהיגות נשים יהודיות וערביות
אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון
בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
האגודה לזכויות האזרח בישראל
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
המוקד להגנת הפרט
הקשת הדמוקרטית המזרחית
ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
יש גבול
מחסום ווטש
מרכז תמורה – המרכז למניעת הפליה
נשים נגד אלימות
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
עיר עמים
עמותת אל תאג' לבריאות ומורשת
פאנורמה – קהילה בי ופאנסקסואלית פמיניסטית
פרופיל חדש
פרלמנט נשים
קואליציית נשים לשלום
רופאים לזכויות אדם
שוברים שתיקה
שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם
ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים
תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
הדפסה הדפסה
שיתוף

לא נחדל מלהיאבק על עקרונות השיוויון, הצדק החברתי, והדמוקרטיה


אנו, ארגוני החברה האזרחית ופעיליה, סבורים שאין זה ראוי – ואף מסוכן – כי הכנסת תנהל חקירות פוליטיות. זוהי גם דעתו של היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל יינון, שאמר: "מדובר בתקדים המעורר שאלות יסוד בדבר אופיין של ועדות חקירה פרלמנטריות, והיקפן של זכויות המצויות בליבת המשטר הדמוקרטי".

אנו מדגישים כי במערכת החוק הקיימת היום, כל תרומות הארגונים מקורן בקרנות שאושרו על ידי משרדי הממשלה, והן מתקבלות ומדווחות על פי חוק.

ראוי לציין כי אין מדובר בהצעת חוק אחת, אלא במגמה של הצעות חוק הפוגעות בזכויות בסיסיות כחופש הביטוי והמחאה הפוליטית, ובערכי השיוויון והסולידריות חברתית. מול מגמות אלו, בינתיים, אנו מעדיפים/ות להשקיע ממרצנו לקידום ערכי השלום, זכויות האדם, השיוויון, הצדק החברתי והדמוקרטיה בחברתנו, למען כל הפרטים והקהילות. אנו עושים/ות זאת בתמיכתם של שותפינו, חברינו, תומכינו ומתנדבינו, מתוך אמונה כי אלו אבני היסוד להבטחת יום המחר.

רשימת הארגונים החתומים:
אחותי – למען נשים בישראל
איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי
אנואר – מנהיגות נשים יהודיות וערביות
אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון
בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
האגודה לזכויות האזרח בישראל
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
המוקד להגנת הפרט
הקשת הדמוקרטית המזרחית
ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
יש גבול
מחסום ווטש
מרכז תמורה – המרכז למניעת הפליה
נשים נגד אלימות
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
עיר עמים
עמותת אל תאג' לבריאות ומורשת
פאנורמה – קהילה בי ופאנסקסואלית פמיניסטית
פרופיל חדש
פרלמנט נשים
קואליציית נשים לשלום
רופאים לזכויות אדם
שוברים שתיקה
שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם
ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים
תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות