המוקד להגנת הפרט וארגון יש דין לבג"ץ: נוהל טיפול בבקשה לעיין בחומר חקירה שנאסף על ידי מצ"ח פוגע בזכויות יסוד של הפלסטינים בשטחים הכבושים המוקד להגנת הפרט
07.09.2011
המוקד להגנת הפרט וארגון יש דין לבג"ץ: נוהל טיפול בבקשה לעיין בחומר חקירה שנאסף על ידי מצ"ח פוגע בזכויות יסוד של הפלסטינים בשטחים הכבושים
הדפסה הדפסה
שיתוף
עיון בתיק חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), מאפשר לקורבן עבירה שביצעו חיילים לדעת מה נעשה בתלונתו, ללמוד מממצאי החקירה על פרטי הפרת זכויותיו ולהמשיך ולממש את זכותו לתבוע פיצויים. לא אחת כשמתקבל החומר, אחרי המתנה ממושכת של חודשים ובדרך כלל של שנים, מתברר כי תיק החקירה נסגר ללא ביצוע פעולות חקירה אלמנטאריות. בעבר יכלו המתלוננים לעיין בתיקי חקירה – בכפוף לצנזורה צבאית – ללא נוהל כתוב המסדיר זאת. תהליך האישור לעיון בתיק היה ארוך ומסורבל, ונגרר לעיתים חודשים ארוכים. במקרים רבים סירב הצבא לאפשר עיון בחומרי חקירה, וזאת ללא הנמקה.

בשנת 2008 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בשמם של פלסטינים, שבקשותיהם לעיין בחומרי החקירה בעניין עבירות שביצעו בהם חיילים, סורבו או לא נענו משך תקופות ארוכות מאוד (בג"ץ אלורידאן). במסגרת העתירה, חייב בית המשפט העליון את הצבא לגבש נוהל מסודר למסירת חומרי חקירה למתלוננים. במאי 2010 פרסם הצבא את הנוהל, וקבע בו הסדרים שונים לגבי היענותו או סירובו לבקשה לעיין בתיקי חקירה.

המוקד הגיב לנוהל בביקורת מנומקת, הצביע על נקודות הכשל שלו וטען כי ההנחיות שנקבעו בו הינן בלתי סבירות. ההתכתבויות הממושכות בעניין העלו חרס.

ביום 7.9.2011 עתרו המוקד וארגון יש דין לבג"ץ, להורות לצבא לשנות את "נוהל טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח". בעתירה טוענים הארגונים, כי ההסדרים הקבועים בנוהל מנוגדים לעמדת המדינה בבג"ץ אלורידאן ודינם להיפסל מחמת היותם בלתי סבירים באורח קיצוני, נגועים בשיקולים זרים ופוגעים בזכויות יסוד.

הארגונים דורשים לשנות את הנוהל כך שתביעה אזרחית נגד המדינה – תלויה ועומדת או פוטנציאלית – לא תיצור מחסום מפני עיון בחומר חקירה של מצ"ח בסמוך לאחר סיום החקירה; שלוחות הזמנים הקבועים בנוהל יאפשרו לנפגעי עבירות לממש את זכויותיהם באופן אפקטיבי; ושהגורם המוסמך להחליט בערר על החלטת מצ"ח בנוגע להעברת חומר החקירה, יהיה הפרקליט הצבאי הראשי, ולא גורם שהינו חלק מהתביעה הצבאית.

הארגונים מדגישים בעתירה את חשיבותה של זכות העיון העומדת לנפגע עבירה, שהינה חלק בלתי נפרד מהגינותו של הליך משפטי ומזכותו של הנפגע לטעון בפני בית המשפט. הארגונים טוענים כי הוראות הנוהל, הקובעות מחד לוחות זמנים בלתי רלוונטיים להתיישנות ומאידך כי הטיפול בבקשה ייפסק מיד עם הודעה למשרד הביטחון על נזק – על פי תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים – גורמות לכך שבפועל שולל הצבא מכל הפלסטינים בשטחים הכבושים את זכות העיון בחומרי חקירה בסמוך לאחר סיומה. באמצעות הוראת נוהל תמימה כביכול, מפר הצבא זכויות מהותיות ומוקנות, שולל זכותם של קורבנות עבירה למצות את מלוא זכויותיהם ומונע פיקוח חיוני ביותר על החקירה.

וכל אלה במצב דברים בו מחוללי הנזק הם אלו שגיבשו את הנוהל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות