המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ: יש להפסיק את הפגיעה והיחס המשפיל בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.01.2012
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ: יש להפסיק את הפגיעה והיחס המשפיל בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ: יש להפסיק את הפגיעה והיחס המשפיל בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
החל מפברואר 2007 ממוקמות לשכת מינהל האוכלוסין ולשכת התעסוקה – המשרתות את תושבי ירושלים המזרחית – באותו בניין. כתוצאה מכך, שוררים במקום עומס רב וצפיפות בלתי נסבלת והעמידה בתור היא התנסות משפילה, ממושכת ולעתים אף מסוכנת.

כבר במרץ 2007 פנה המוקד להגנת הפרט לשר הפנים בעניין תנאי הגישה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית. המוקד טען, כי התור לכניסה ללשכה ארוך באופן קיצוני; כי חלק מהממתינים בתור חשופים לפגעי מזג האוויר; כי עקב הצפיפות הרבה, אנשים נדחקים בצורה מסוכנת בתוך 'קרוסלות' חשמליות, המופעלות מרחוק; וכי המאבטחים במקום פונים לממתינים בגסות ובחוסר כבוד, שאינם עונים על קריטריונים בסיסיים של מי שאמורים להעניק שירות במשרד ממשלתי.

במסגרת ההתכתבויות הכירה לשכת האוכלוסין בעומס הרב והשלכותיו, וטענה כי הוא תוצאה מכך שבאי לשכת התעסוקה עומדים באותו תור בו ממתינים גם באי רשות האוכלוסין. למרות הכרזותיו של משרד הפנים, כי הוא פועל בכל האמצעים למציאת פתרון ראוי והולם לבעיה, חלפו למעלה מארבע שנים ודבר לא נעשה לתיקון המצב.

בטרם פנה לערכאות, שלח המוקד מכתב תזכורת נוסף למשרד הפנים. מתשובת שירות התעסוקה עלה כי בעקבות פניית המוקד ערכו בכירי הרשות סיור במתחם, והוחלט על הוצאת מכשירי ההתייצבות של שירות התעסוקה אל מחוץ למבנה, ועל הארכת שרוול הכניסה כך שהממתינים "יימצאו תחת קורת גג מוגנים מפני השמש, גשם וצפיפות נוראית". עם זאת, הדגיש שירות התעסוקה, כי הפתרון "איננו מתיימר לפתור את בעיית הצפיפות בכללותה, אלא למזער אותה".

ביום 5.1.2012 – לאחר שמשרד הפנים לא עשה דבר לשיפור המצב – עתר המוקד לבג"ץ להורות למשרד הפנים למצוא פתרון, שימנע את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת עימם מתמודדים יום ביומו באי לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. המוקד טוען כי תנאי ההמתנה הם קשים ובלתי סבירים, ופוגעים בזכות לכבוד ולשוויון של באי הלשכה. המוקד מוסיף, כי משרד הפנים מפעיל את סמכותו בניגוד לכללי המינהל התקין ובניגוד לחובותיו על פי המשפט המינהלי וכי הפגיעה בבאי הלשכה היא בלתי מידתית, ונעשית משך שנים ארוכות, תוך התעלמות מזכויות היסוד שלהם.
הדפסה הדפסה
שיתוף
החל מפברואר 2007 ממוקמות לשכת מינהל האוכלוסין ולשכת התעסוקה – המשרתות את תושבי ירושלים המזרחית – באותו בניין. כתוצאה מכך, שוררים במקום עומס רב וצפיפות בלתי נסבלת והעמידה בתור היא התנסות משפילה, ממושכת ולעתים אף מסוכנת.

כבר במרץ 2007 פנה המוקד להגנת הפרט לשר הפנים בעניין תנאי הגישה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית. המוקד טען, כי התור לכניסה ללשכה ארוך באופן קיצוני; כי חלק מהממתינים בתור חשופים לפגעי מזג האוויר; כי עקב הצפיפות הרבה, אנשים נדחקים בצורה מסוכנת בתוך 'קרוסלות' חשמליות, המופעלות מרחוק; וכי המאבטחים במקום פונים לממתינים בגסות ובחוסר כבוד, שאינם עונים על קריטריונים בסיסיים של מי שאמורים להעניק שירות במשרד ממשלתי.

במסגרת ההתכתבויות הכירה לשכת האוכלוסין בעומס הרב והשלכותיו, וטענה כי הוא תוצאה מכך שבאי לשכת התעסוקה עומדים באותו תור בו ממתינים גם באי רשות האוכלוסין. למרות הכרזותיו של משרד הפנים, כי הוא פועל בכל האמצעים למציאת פתרון ראוי והולם לבעיה, חלפו למעלה מארבע שנים ודבר לא נעשה לתיקון המצב.

בטרם פנה לערכאות, שלח המוקד מכתב תזכורת נוסף למשרד הפנים. מתשובת שירות התעסוקה עלה כי בעקבות פניית המוקד ערכו בכירי הרשות סיור במתחם, והוחלט על הוצאת מכשירי ההתייצבות של שירות התעסוקה אל מחוץ למבנה, ועל הארכת שרוול הכניסה כך שהממתינים "יימצאו תחת קורת גג מוגנים מפני השמש, גשם וצפיפות נוראית". עם זאת, הדגיש שירות התעסוקה, כי הפתרון "איננו מתיימר לפתור את בעיית הצפיפות בכללותה, אלא למזער אותה".

ביום 5.1.2012 – לאחר שמשרד הפנים לא עשה דבר לשיפור המצב – עתר המוקד לבג"ץ להורות למשרד הפנים למצוא פתרון, שימנע את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת עימם מתמודדים יום ביומו באי לשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית. המוקד טוען כי תנאי ההמתנה הם קשים ובלתי סבירים, ופוגעים בזכות לכבוד ולשוויון של באי הלשכה. המוקד מוסיף, כי משרד הפנים מפעיל את סמכותו בניגוד לכללי המינהל התקין ובניגוד לחובותיו על פי המשפט המינהלי וכי הפגיעה בבאי הלשכה היא בלתי מידתית, ונעשית משך שנים ארוכות, תוך התעלמות מזכויות היסוד שלהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות