המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים במכתב דחוף לשר הביטחון: על הצבא להיערך מבעוד מועד למעשי אלימות כלפי פלסטינים לקראת פינוי גבעת האולפנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
21.06.2012
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים במכתב דחוף לשר הביטחון: על הצבא להיערך מבעוד מועד למעשי אלימות כלפי פלסטינים לקראת פינוי גבעת האולפנה
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים במכתב דחוף לשר הביטחון: על הצבא להיערך מבעוד מועד למעשי אלימות כלפי פלסטינים לקראת פינוי גבעת האולפנה
בעקבות ההחלטה על  פינויה של גבעת האולפנה בהתנחלות בית אל ופינויין הצפוי של התנחלויות נוספות, פנו חמישה ארגוני זכויות אדם – ביניהם המוקד להגנת הפרט – לשר הביטחון והזהירו כי בהתבסס על ניסיון העבר, קיים חשש ממשי למעשי נקם של מתנחלים אלימים במסגרת מעשי הטרור היהודי המכונים "תג מחיר", כנקמה על פינוי הבתים.

הארגונים מציינים כי חובתה של ישראל, ככוח הכובש בגדה המערבית, לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחונם של התושבים הפלסטינים מפני פגיעה בגופם וברכושם, ובמקרה הצורך לאכוף את החוק על מתנחלים עבריינים ולהציב כוחות שיטור ושמירה קבועים באיזורים המועדים לפורענות.

הארגונים מדגישים, כי חובת ישראל להגן על שלומם של הפלסטינים בגדה המערבית מעוגנת במשפט ההומניטארי הבינלאומי, בחוק הישראלי ובפסיקת בית המשפט העליון ואינה בגדר מעשה חסד, אפילו אם הדבר כרוך בהקצאת משאבים ניכרים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעקבות ההחלטה על  פינויה של גבעת האולפנה בהתנחלות בית אל ופינויין הצפוי של התנחלויות נוספות, פנו חמישה ארגוני זכויות אדם – ביניהם המוקד להגנת הפרט – לשר הביטחון והזהירו כי בהתבסס על ניסיון העבר, קיים חשש ממשי למעשי נקם של מתנחלים אלימים במסגרת מעשי הטרור היהודי המכונים "תג מחיר", כנקמה על פינוי הבתים.

הארגונים מציינים כי חובתה של ישראל, ככוח הכובש בגדה המערבית, לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחונם של התושבים הפלסטינים מפני פגיעה בגופם וברכושם, ובמקרה הצורך לאכוף את החוק על מתנחלים עבריינים ולהציב כוחות שיטור ושמירה קבועים באיזורים המועדים לפורענות.

הארגונים מדגישים, כי חובת ישראל להגן על שלומם של הפלסטינים בגדה המערבית מעוגנת במשפט ההומניטארי הבינלאומי, בחוק הישראלי ובפסיקת בית המשפט העליון ואינה בגדר מעשה חסד, אפילו אם הדבר כרוך בהקצאת משאבים ניכרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות