4,701 אסירים ביטחוניים מוחזקים בבתי הכלא בישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
02.07.2012
4,701 אסירים ביטחוניים מוחזקים בבתי הכלא בישראל
4,701 אסירים ביטחוניים מוחזקים בבתי הכלא בישראל
נכון לסוף חודש יוני 2012 מחזיקה ישראל ב-4,701 אסירים, המוגדרים על ידה "ביטחוניים". מתוכם 1,118 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-267 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט כלל. מספר זה כולל אסירים יהודים בודדים ורוב מוחלט של אסירים פלסטינים.

המוקד להגנת הפרט מזכיר, כי חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

בנוסף, החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

כפי שניתן ללמוד מהנתונים – שהתקבלו משירות בתי הסוהר – בארבע השנים האחרונות ירד מספר האסירים הביטחוניים בכמחצית, זאת בעיקר בעקבות עיסקת החילופים שהביאה לשחרורו של החייל הישראלי גלעד שליט ו"מחוות" מדיניות של ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית.

קישור לטבלה המפרטת את מספרי האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל 


אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראלהדפסה הדפסה
שיתוף
נכון לסוף חודש יוני 2012 מחזיקה ישראל ב-4,701 אסירים, המוגדרים על ידה "ביטחוניים". מתוכם 1,118 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-267 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט כלל. מספר זה כולל אסירים יהודים בודדים ורוב מוחלט של אסירים פלסטינים.

המוקד להגנת הפרט מזכיר, כי חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

בנוסף, החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

כפי שניתן ללמוד מהנתונים – שהתקבלו משירות בתי הסוהר – בארבע השנים האחרונות ירד מספר האסירים הביטחוניים בכמחצית, זאת בעיקר בעקבות עיסקת החילופים שהביאה לשחרורו של החייל הישראלי גלעד שליט ו"מחוות" מדיניות של ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית.

קישור לטבלה המפרטת את מספרי האסירים הביטחוניים הכלואים בישראל 


אסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראלמשפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות