בשל ההסכם הבילטראלי בין ישראל לרשות הפלסטינית: תושבי ירושלים המזרחית היוצאים לירדן דרך גשר אלנבי נדרשים לרכוש אגרת נוסע בסכום הגבוה מזה שבמעברי גבול אחרים המוקד להגנת הפרט
03.09.2013
בשל ההסכם הבילטראלי בין ישראל לרשות הפלסטינית: תושבי ירושלים המזרחית היוצאים לירדן דרך גשר אלנבי נדרשים לרכוש אגרת נוסע בסכום הגבוה מזה שבמעברי גבול אחרים
הדפסה הדפסה
שיתוף
בשנת 1994, עם כינון "הסכמי אוסלו" וחתימה על הסכם השלום בין ישראל לירדן, הוחלט כי רשות שדות התעופה בישראל היא זו שתפעיל את המסוף שבצידו המערבי של גשר אלנבי. בהתאם לכך, עוגן סכום האגרה, אותו נדרש לשלם נוסע היוצא דרך גשר אלנבי, בתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), תשנ"ה-1994. ואולם, על פי תקנות אלה, האגרה הנגבית במסוף גשר אלנבי – פתח היציאה היחידי לחו"ל לפלסטינים תושבי הגדה, המשמש תדיר גם את תושבי ירושלים המזרחית – גבוהה באופן משמעותי מהאגרות הנגבות במעברי הגבול היבשתיים האחרים, המשמשים ישראלים ותיירים בלבד.

המוקד להגנת הפרט פנה לרשות שדות התעופה ולמשרד התחבורה, בבקשה לברר מה הסיבה לשוני בגובה האגרות. בפניותיו ציין המוקד, כי אגרת הנסיעה הגבוהה מקשה מאד על תושבי ירושלים המזרחית, שנוכח קשריהם הענפים והמגוונים עם ממלכת ירדן, עושים שימוש תדיר במסוף אלנבי.

ביום 29.7.2013 התקבלה תשובת הלשכה המשפטית של משרד התחבורה, לפיה ההבדל בין גובה האגרות הנגבות במעבר אלנבי לאגרות הנגבות במעברי הגבול היבשתיים האחרים, נגזר מהסכם בילטראלי בין ישראל לפלסטינים, הקובע, בין השאר, כי כמחצית מהסכומים הנגבים במסוף אלנבי תועבר לרשות הפלסטינית.

לפיכך, נכון למועד כתיבת שורות אלה, אגרת נוסע היוצא מגשר אלנבי עומדת על 173 ₪ (למעט פלסטינים תושבי הגדה המערבית, המשלמים 152 ₪), בעוד שאגרת נוסע היוצא ממעברי הגבול האחרים עומדת על 100 ₪ בלבד.

יש לציין, כי אגרת הנוסע – החריגה בגובהה – אינה הנטל הכספי היחיד עמו נאלצים להתמודד תושבי ירושלים המזרחית בצאתם לירדן דרך גשר אלנבי. שלטונות ירדן מאפשרים את ביקוריהם בדרך זו רק בתנאי שברשותם "כרטיס יוצא" מטעם משרד הפנים הישראלי, המהווה תעודת מעבר חד פעמית ליחיד, וכן אשרת חוזר חד פעמית, שתוקפה שלוש שנים. עלותו הכוללת של "כרטיס יוצא", שמהווה, כאמור, מסמך נסיעה חד פעמי, היא 230 ₪! לשם השוואה, בעת יציאה או כניסה דרך מעברי הגבול האחרים, נדרשים תושבי ירושלים המזרחית להצטייד בתעודת מעבר ("לסה-פסה") ובאשרת חוזר רב פעמית המוטבעת בה, התקפות לחמש שנים, ועלותן הכוללת היא 365 ₪.

ביום 7.4.2013 פנה המוקד לשר הפנים, בדרישה להפחית את עלות רכישתו של "כרטיס יוצא". המוקד ציין, כי אין כל הגיון בגביית סכום כה גבוה עבור מסמך נסיעה חד פעמי, המודפס על נייר קרטון פשוט, שלא כמו דרכון, והדגיש כי אין כל פרופורציה בין סכום זה לסכום האגרה שנקבע עבור תעודת מעבר, המאפשרת מספר רב של יציאות לחו"ל. המוקד טען עוד, כי מדובר בפגיעה בזכותם של תושבי ירושלים המזרחית לשוויון, לחופש העיסוק, לחופש התנועה ולחיי משפחה.

משרד הפנים הבהיר בתשובתו כי "כרטיס יוצא" – בשונה מתעודת מעבר רגילה – מאפשר למחזיק בו לצרף לנסיעה את ילדיו, שגילם פחות מ-16 שנים, ללא תשלום נוסף. היות שכך, טען משרד הפנים, עלות כרטיס היוצא סבירה ואין צורך לשקול מחדש את התקנות בנושא.

המוקד מקבל את הקביעה לפיה, ככל שמדובר במשפחות מרובות ילדים, יציאה לירדן באמצעות "כרטיס יוצא" עשויה להיות חסכונית יותר מיציאה דרך מעברי הגבול האחרים, אולם מבקש להסב את תשומת ליבו של שר הפנים לעובדה שרבים מתושבי ירושלים המזרחית – בהם אנשי עסקים וסטודנטים – יוצאים לירדן בגפם, וחלקם אף עושים זאת מספר פעמים בשנה. עבורם מהווה עלותו של "כרטיס היוצא" נטל כספי כבד שיש לתת עליו את הדעת.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות