ישראל אסרה על יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בדרישה לביטול האיסור והתרת יציאתם לחו"ל של שני אחים המתגוררים ועובדים בחו"ל, שהגיעו לחברון לחופשה משפחתית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.06.2014
ישראל אסרה על יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בדרישה לביטול האיסור והתרת יציאתם לחו"ל של שני אחים המתגוררים ועובדים בחו"ל, שהגיעו לחברון לחופשה משפחתית
ישראל אסרה על יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים: המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בדרישה לביטול האיסור והתרת יציאתם לחו"ל של שני אחים המתגוררים ועובדים בחו"ל, שהגיעו לחברון לחופשה משפחתית
שני אחים פלסטינים, העובדים כמהנדסים בחברות בירדן ובתימן, הגיעו בתחילת חודש יוני 2014 לחופשה משפחתית בבית המשפחה בחברון. בחלוף כשבועיים, כשתקופת חופשתם מהעבודה עמדה להסתיים, ביקשו השניים לחזור למקומות עבודתם.

ואולם, כחלק מהסנקציות שהטילה על הפלסטינים בגדה לאחר חטיפת שלושת הישראלים, אסרה ישראל באופן גורף על יציאה לחו"ל של פלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, מבלי לפרסם את הצו או ההנחיה בנדון ומבלי לקצוב את האיסור בזמן. שני האחים נותרו כלואים בחברון, ללא יכולת לחזור לביתם ולעבודתם. חופשתו של האח שעובד בתימן, אשר הגיע לחברון יחד עם משפחתו, כבר נסתיימה. חופשתו של האח העובד בירדן מסתיימת ביום 26.6.2014.

המוקד להגנת הפרט פנה ביום 15.6.2014 אל ראש ממשלת ישראל ודרש, בין היתר, לבטל את האיסור הגורף על יציאתם של פלסטינים מחברון לחו"ל. במקביל, פנה המוקד אל הצבא בדרישה להתיר את יציאתם של האחים, אולם חרף דחיפות המקרה, לא השיב הצבא לפניה.

ביום 26.6.2014 עתר המוקד לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל לאלתר את האיסור על יציאה מחברון לחו"ל, ולהתיר לאחים לצאת לירדן, כדי לחזור למדינות בהן הם מתגוררים ועובדים. המוקד דרש, בנוסף, להורות לצבא לפרסם את הצו שמכוחו הוטל האיסור וטען, כי מניעת היציאה לחו"ל פוגעת בזכותם של האחים לחופש התנועה ולחופש העיסוק. המוקד מדגיש, כי מדובר באיסור גורף, שאינו תחום בזמן ואשר גורם לפגיעה קיצונית ובלתי מידתית, המהווה ענישה קולקטיבית, שאסורה לפי החוק הבינלאומי.
הדפסה הדפסה
שיתוף
שני אחים פלסטינים, העובדים כמהנדסים בחברות בירדן ובתימן, הגיעו בתחילת חודש יוני 2014 לחופשה משפחתית בבית המשפחה בחברון. בחלוף כשבועיים, כשתקופת חופשתם מהעבודה עמדה להסתיים, ביקשו השניים לחזור למקומות עבודתם.

ואולם, כחלק מהסנקציות שהטילה על הפלסטינים בגדה לאחר חטיפת שלושת הישראלים, אסרה ישראל באופן גורף על יציאה לחו"ל של פלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50, מבלי לפרסם את הצו או ההנחיה בנדון ומבלי לקצוב את האיסור בזמן. שני האחים נותרו כלואים בחברון, ללא יכולת לחזור לביתם ולעבודתם. חופשתו של האח שעובד בתימן, אשר הגיע לחברון יחד עם משפחתו, כבר נסתיימה. חופשתו של האח העובד בירדן מסתיימת ביום 26.6.2014.

המוקד להגנת הפרט פנה ביום 15.6.2014 אל ראש ממשלת ישראל ודרש, בין היתר, לבטל את האיסור הגורף על יציאתם של פלסטינים מחברון לחו"ל. במקביל, פנה המוקד אל הצבא בדרישה להתיר את יציאתם של האחים, אולם חרף דחיפות המקרה, לא השיב הצבא לפניה.

ביום 26.6.2014 עתר המוקד לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל לאלתר את האיסור על יציאה מחברון לחו"ל, ולהתיר לאחים לצאת לירדן, כדי לחזור למדינות בהן הם מתגוררים ועובדים. המוקד דרש, בנוסף, להורות לצבא לפרסם את הצו שמכוחו הוטל האיסור וטען, כי מניעת היציאה לחו"ל פוגעת בזכותם של האחים לחופש התנועה ולחופש העיסוק. המוקד מדגיש, כי מדובר באיסור גורף, שאינו תחום בזמן ואשר גורם לפגיעה קיצונית ובלתי מידתית, המהווה ענישה קולקטיבית, שאסורה לפי החוק הבינלאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות