המוקד להגנת הפרט לצבא: יש לענות עניינית לפניות בעניין איתור עצורים מרצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.07.2014
המוקד להגנת הפרט לצבא: יש לענות עניינית לפניות בעניין איתור עצורים מרצועת עזה
המוקד להגנת הפרט לצבא: יש לענות עניינית לפניות בעניין איתור עצורים מרצועת עזה
חרף האנדרלמוסיה השוררת ברצועת עזה, שמקשה מאד על משפחות לדעת מה עלה בגורל יקיריהן – האם נעצרו, נהרגו או נמלטו מבתיהם – קיבל המוקד להגנת הפרט ביום 25.7.2014 פנייה לאיתור מקום הימצאם של שני אחים מהכפר חוזעא שליד חאן יונס.

מיד עם קבלת הפנייה יצר המוקד קשר עם מרכז השליטה הצבאי (משל"ט כליאה) וביקש לקבל מידע עדכני אודות מקום החזקתם של האחים, כנדרש על פי דין. חיילי המשל"ט סירבו לטפל בפנייה בטענה שאין זה מחובתם לספק מידע בדבר עצורים מרצועת עזה. לא סייעו הסברים בדבר חומרת המצב והקשיים בהם נתונים בני המשפחה או ארגוני זכויות אדם המטפלים בעצורים; פניית המוקד נותרה ללא מענה. שלשום, 26.7.2014, שוחררו האחים ממעצר, וזאת לאחר שהוחזקו 48 שעות מבלי שאיש ידע על כך, במקום לא ידוע, באופן המנוגד לחלוטין לדין.

אתמול, 27.7.2014, שיגר המוקד מכתב דחוף לצבא, בו דרש כי משל"ט הכליאה יענה עניינית לפניות המועברות אליו בעניין איתור עצורים מרצועת עזה, תוך התחשבות במגבלות הנובעות ממצב הלחימה.

המוקד הדגיש, כי הדין לא פוסק מלחול בשעת לחימה, והוסיף, כי לא ייתכן שמשל"ט הכליאה – האמון על מסירת מידע בנוגע לכלל הכלואים הפלסטינים המוחזקים בישראל – יתנער מתפקידו דווקא בעת שנזקקים לו ביותר. עוד הדגיש המוקד, כי סירוב עתידי לענות לפניותיו בנושא איתור עצורים ייאלצו לפנות לערכאות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
חרף האנדרלמוסיה השוררת ברצועת עזה, שמקשה מאד על משפחות לדעת מה עלה בגורל יקיריהן – האם נעצרו, נהרגו או נמלטו מבתיהם – קיבל המוקד להגנת הפרט ביום 25.7.2014 פנייה לאיתור מקום הימצאם של שני אחים מהכפר חוזעא שליד חאן יונס.

מיד עם קבלת הפנייה יצר המוקד קשר עם מרכז השליטה הצבאי (משל"ט כליאה) וביקש לקבל מידע עדכני אודות מקום החזקתם של האחים, כנדרש על פי דין. חיילי המשל"ט סירבו לטפל בפנייה בטענה שאין זה מחובתם לספק מידע בדבר עצורים מרצועת עזה. לא סייעו הסברים בדבר חומרת המצב והקשיים בהם נתונים בני המשפחה או ארגוני זכויות אדם המטפלים בעצורים; פניית המוקד נותרה ללא מענה. שלשום, 26.7.2014, שוחררו האחים ממעצר, וזאת לאחר שהוחזקו 48 שעות מבלי שאיש ידע על כך, במקום לא ידוע, באופן המנוגד לחלוטין לדין.

אתמול, 27.7.2014, שיגר המוקד מכתב דחוף לצבא, בו דרש כי משל"ט הכליאה יענה עניינית לפניות המועברות אליו בעניין איתור עצורים מרצועת עזה, תוך התחשבות במגבלות הנובעות ממצב הלחימה.

המוקד הדגיש, כי הדין לא פוסק מלחול בשעת לחימה, והוסיף, כי לא ייתכן שמשל"ט הכליאה – האמון על מסירת מידע בנוגע לכלל הכלואים הפלסטינים המוחזקים בישראל – יתנער מתפקידו דווקא בעת שנזקקים לו ביותר. עוד הדגיש המוקד, כי סירוב עתידי לענות לפניותיו בנושא איתור עצורים ייאלצו לפנות לערכאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות