המוקד להגנת הפרט לצבא: בטלו לאלתר את ההנחיה האוסרת על כניסתם של חקלאים לאדמותיהם ב"מרחב התפר" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.08.2014
המוקד להגנת הפרט לצבא: בטלו לאלתר את ההנחיה האוסרת על כניסתם של חקלאים לאדמותיהם ב"מרחב התפר"
המוקד להגנת הפרט לצבא: בטלו לאלתר את ההנחיה האוסרת על כניסתם של חקלאים לאדמותיהם ב"מרחב התפר"
חקלאים פלסטינים שאדמותיהם מצויות בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק – שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר" – נאלצים להצטייד מראש בהיתר צבאי לצורך הכניסה לחלקותיהם. אף על פי שבחומת ההפרדה נקבעו כמה עשרות מעברים בין חלקי הגדה שהופרדו, על כל היתר מצוין שמו של שער אחד בלבד, השער הקרוב ליישובו של מבקש ההיתר, ורק דרכו יכול בעל ההיתר לעבור מצד אחד של החומה לצידה האחר.

על פי תלונות שהגיעו למוקד להגנת הפרט, מזה מספר ימים מונע הצבא מעבר בשער 300 שבנפת ג'נין מחקלאים פלסטינים המחזיקים בהיתרי כניסה ל"מרחב התפר". מבירור מול אחד החיילים במינהלת התיאום והקישור (מת"ק) בג'נין עולה, כי מעברם של החקלאים נאסר בעקבות מקרים של יידוי אבנים שאירעו בסמוך לשער, וכי האיסור אינו מוגבל בזמן. עוד מסר החייל, כי פלסטינים המחזיקים בהיתר "תושב קבע במרחב התפר" מורשים לעבור דרך שער 300 כרגיל.

ביום 5.8.2014 פנה המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא, בדרישה לבטל מיידית את המניעה שהוטלה על מעברם של חקלאים, המבקשים לעבד את אדמותיהם, דרך השער האמור.

המוקד טען, כי האיסור על המעבר בשער מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט הבינלאומי וכי מניעת כניסתם של חקלאים לאדמותיהם המצויות ב"מרחב התפר" פוגעת באופן קשה ובלתי מידתי בפרנסתם ובזכויותיהם לקניין, לחופש העיסוק ולחופש התנועה. עוד טען המוקד, כי מניעת הכניסה באופן שרירותי ומטעמים שאינם קשורים לחקלאים, ושעליהם אין להם כל שליטה, הינה אקט משפיל, העולה כדי פגיעה בכבוד האדם.

ביום 6.8.2014 הוסרה המניעה ושער 300 נפתח למעבר חקלאים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
חקלאים פלסטינים שאדמותיהם מצויות בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק – שטחים המכונים בפי ישראל "מרחב התפר" – נאלצים להצטייד מראש בהיתר צבאי לצורך הכניסה לחלקותיהם. אף על פי שבחומת ההפרדה נקבעו כמה עשרות מעברים בין חלקי הגדה שהופרדו, על כל היתר מצוין שמו של שער אחד בלבד, השער הקרוב ליישובו של מבקש ההיתר, ורק דרכו יכול בעל ההיתר לעבור מצד אחד של החומה לצידה האחר.

על פי תלונות שהגיעו למוקד להגנת הפרט, מזה מספר ימים מונע הצבא מעבר בשער 300 שבנפת ג'נין מחקלאים פלסטינים המחזיקים בהיתרי כניסה ל"מרחב התפר". מבירור מול אחד החיילים במינהלת התיאום והקישור (מת"ק) בג'נין עולה, כי מעברם של החקלאים נאסר בעקבות מקרים של יידוי אבנים שאירעו בסמוך לשער, וכי האיסור אינו מוגבל בזמן. עוד מסר החייל, כי פלסטינים המחזיקים בהיתר "תושב קבע במרחב התפר" מורשים לעבור דרך שער 300 כרגיל.

ביום 5.8.2014 פנה המוקד להגנת הפרט במכתב דחוף לצבא, בדרישה לבטל מיידית את המניעה שהוטלה על מעברם של חקלאים, המבקשים לעבד את אדמותיהם, דרך השער האמור.

המוקד טען, כי האיסור על המעבר בשער מהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט הבינלאומי וכי מניעת כניסתם של חקלאים לאדמותיהם המצויות ב"מרחב התפר" פוגעת באופן קשה ובלתי מידתי בפרנסתם ובזכויותיהם לקניין, לחופש העיסוק ולחופש התנועה. עוד טען המוקד, כי מניעת הכניסה באופן שרירותי ומטעמים שאינם קשורים לחקלאים, ושעליהם אין להם כל שליטה, הינה אקט משפיל, העולה כדי פגיעה בכבוד האדם.

ביום 6.8.2014 הוסרה המניעה ושער 300 נפתח למעבר חקלאים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות