בג"ץ דחה את העתירות נגד החלטת הצבא להרוס שלושה בתי מגורים בחברון: השופטים קיבלו את עמדת המדינה, לפיה קיים צורך "ממשי ודחוף" בהרתעת תושבי הגדה המערבית מפני ביצוע פיגועי חטיפה ורצח המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.08.2014
בג"ץ דחה את העתירות נגד החלטת הצבא להרוס שלושה בתי מגורים בחברון: השופטים קיבלו את עמדת המדינה, לפיה קיים צורך "ממשי ודחוף" בהרתעת תושבי הגדה המערבית מפני ביצוע פיגועי חטיפה ורצח
בג"ץ דחה את העתירות נגד החלטת הצבא להרוס שלושה בתי מגורים בחברון: השופטים קיבלו את עמדת המדינה, לפיה קיים צורך "ממשי ודחוף" בהרתעת תושבי הגדה המערבית מפני ביצוע פיגועי חטיפה ורצח
ביום 11.8.2014 התקבל פסק דין בעתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית שני בתי מגורים בחברון – הדירה בה התגוררה משפחתו של המבוקש, הנעדר מאז חטיפתם ורציחתם של שלושת הישראלים וביתו של החשוד בסיוע למעשה – וכן לאטום את השלישי – הדירה בה מתגוררת משפחתו של המבוקש הנוסף.

השופטים קבעו, כי אף ש"אין חולק כי החלטות המשיב תגרומנה לפגיעה ניכרת בבלתי מעורבים, וביניהם בילדים קטנים", הרי שהן מצויות בליבת שיקול דעתו ותחום מומחיותו של המפקד הצבאי, ואין להתערב בהן. השופטים אף הבהירו, כי אין צורך לחכות להגשת כתב אישום או להרשעה על מנת להפעיל את סמכות ההריסה לפי תקנה 119, ודי בראיות מינהליות המצביעות על אשמתם הלכאורית של החשודים בביצוע המעשים המיוחסים להם.

בית המשפט דחה את טענת המוקד לאכיפה מפלה וקבע, כי "הואיל ותכליתה של תקנה 119 היא הרתעתית ואינה עונשית, אין די בעצם ביצועם של מעשי טרור נתעבים על ידי יהודים, דוגמת חטיפת ורצח הנער מוחמד אבו חדיר, כדי להצדיק לבדם את הפעלתה של התקנה כלפי יהודים, ואין בהחלטת המשיב שלא להפעיל את התקנה ביחס לחשודים ברצח זה כדי להצביע לבדה על קיומה של אכיפה בררנית".

בית המשפט הורה להימנע מביצוע פעולות החרמה והריסה או איטום בבתי העותרים עד ליום 14.8.2014 בשעה 13:00, כדי לאפשר למוקד להגיש חוות דעת הנדסיות לעיון הצבא.

הצבא הרס ואטם את הבתים בליל ה-18.8.2014.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 11.8.2014 התקבל פסק דין בעתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית שני בתי מגורים בחברון – הדירה בה התגוררה משפחתו של המבוקש, הנעדר מאז חטיפתם ורציחתם של שלושת הישראלים וביתו של החשוד בסיוע למעשה – וכן לאטום את השלישי – הדירה בה מתגוררת משפחתו של המבוקש הנוסף.

השופטים קבעו, כי אף ש"אין חולק כי החלטות המשיב תגרומנה לפגיעה ניכרת בבלתי מעורבים, וביניהם בילדים קטנים", הרי שהן מצויות בליבת שיקול דעתו ותחום מומחיותו של המפקד הצבאי, ואין להתערב בהן. השופטים אף הבהירו, כי אין צורך לחכות להגשת כתב אישום או להרשעה על מנת להפעיל את סמכות ההריסה לפי תקנה 119, ודי בראיות מינהליות המצביעות על אשמתם הלכאורית של החשודים בביצוע המעשים המיוחסים להם.

בית המשפט דחה את טענת המוקד לאכיפה מפלה וקבע, כי "הואיל ותכליתה של תקנה 119 היא הרתעתית ואינה עונשית, אין די בעצם ביצועם של מעשי טרור נתעבים על ידי יהודים, דוגמת חטיפת ורצח הנער מוחמד אבו חדיר, כדי להצדיק לבדם את הפעלתה של התקנה כלפי יהודים, ואין בהחלטת המשיב שלא להפעיל את התקנה ביחס לחשודים ברצח זה כדי להצביע לבדה על קיומה של אכיפה בררנית".

בית המשפט הורה להימנע מביצוע פעולות החרמה והריסה או איטום בבתי העותרים עד ליום 14.8.2014 בשעה 13:00, כדי לאפשר למוקד להגיש חוות דעת הנדסיות לעיון הצבא.

הצבא הרס ואטם את הבתים בליל ה-18.8.2014.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות