המדינה בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט: גירוש אלמנתו של המפגע מהר נוף נובע מהפסקת ההליך לאיחוד המשפחות וטענות בעניין יש להפנות לשר הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
09.12.2014
המדינה בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט: גירוש אלמנתו של המפגע מהר נוף נובע מהפסקת ההליך לאיחוד המשפחות וטענות בעניין יש להפנות לשר הפנים
המדינה בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט: גירוש אלמנתו של המפגע מהר נוף נובע מהפסקת ההליך לאיחוד המשפחות וטענות בעניין יש להפנות לשר הפנים
ביום 30.11.2014 עתר המוקד להגנת הפרט בדחיפות לבג"ץ, להורות לרשויות שלא לגרש מישראל את אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף. המוקד הדגיש, כי מעולם לא הועלתה נגד האישה כל טענה ביטחונית ולא נטען כי עצם שהייתה בישראל מסוכנת או מסכנת את ביטחון הציבור. המוקד טען, כי ההחלטה לשלול מהאישה את היתר השהייה שלה בישראל מתעלמת לחלוטין מקיומם של ילדיה הקטינים, וכי גירושה מישראל משמעו קריעת שלושת ילדיה הרכים מעליה, או גירוש הילדים, תושבי קבע במדינת ישראל, לשטחים יחד עמה, מצבים המהווים פגיעה קשה בזכויותיהם של הילדים ומנוגדים לעיקרון טובת הילד. לבסוף ציין המוקד, כי דווקא בשעה קשה זו, בה הרוחות סוערות, מצופה כי הדרג המיניסטריאלי הבכיר יהיה זה שינהג באופן אחראי, תוך הפעלת שיקול דעת והימנעות מנקיטת צעדים מרחיקי לכת נגד חפים מפשע.

בעקבות העתירה הוציא בית המשפט צו ארעי, האוסר על גירושה של האישה מישראל עד למתן החלטה אחרת. ביום 8.12.2014 התקבלה תגובת המדינה לעתירה. המדינה טענה בתגובתה כי ההליך המדורג לאיחוד משפחות, בו נמצאה האישה ומכוחו שהתה בישראל, נפסק עם מותו של בעלה. לכן הועבר עניינה לוועדה ההומניטארית, המייעצת לשר הפנים, לצורך קבלת המלצה. המדינה הציעה להקציב למוקד שבוע להגשת כל טענותיו בכתב לשר הפנים. לאחר מכן, ביקשה המדינה פרק זמן של שבועיים להגשת עדכון מטעמה.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 30.11.2014 עתר המוקד להגנת הפרט בדחיפות לבג"ץ, להורות לרשויות שלא לגרש מישראל את אלמנתו של אחד ממבצעי הפיגוע בהר נוף. המוקד הדגיש, כי מעולם לא הועלתה נגד האישה כל טענה ביטחונית ולא נטען כי עצם שהייתה בישראל מסוכנת או מסכנת את ביטחון הציבור. המוקד טען, כי ההחלטה לשלול מהאישה את היתר השהייה שלה בישראל מתעלמת לחלוטין מקיומם של ילדיה הקטינים, וכי גירושה מישראל משמעו קריעת שלושת ילדיה הרכים מעליה, או גירוש הילדים, תושבי קבע במדינת ישראל, לשטחים יחד עמה, מצבים המהווים פגיעה קשה בזכויותיהם של הילדים ומנוגדים לעיקרון טובת הילד. לבסוף ציין המוקד, כי דווקא בשעה קשה זו, בה הרוחות סוערות, מצופה כי הדרג המיניסטריאלי הבכיר יהיה זה שינהג באופן אחראי, תוך הפעלת שיקול דעת והימנעות מנקיטת צעדים מרחיקי לכת נגד חפים מפשע.

בעקבות העתירה הוציא בית המשפט צו ארעי, האוסר על גירושה של האישה מישראל עד למתן החלטה אחרת. ביום 8.12.2014 התקבלה תגובת המדינה לעתירה. המדינה טענה בתגובתה כי ההליך המדורג לאיחוד משפחות, בו נמצאה האישה ומכוחו שהתה בישראל, נפסק עם מותו של בעלה. לכן הועבר עניינה לוועדה ההומניטארית, המייעצת לשר הפנים, לצורך קבלת המלצה. המדינה הציעה להקציב למוקד שבוע להגשת כל טענותיו בכתב לשר הפנים. לאחר מכן, ביקשה המדינה פרק זמן של שבועיים להגשת עדכון מטעמה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות