המוקד לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוציא כנגד תושבי ירושלים המזרחית, האוסרים עליהם להימצא בתחומי עירם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
29.01.2015
המוקד לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוציא כנגד תושבי ירושלים המזרחית, האוסרים עליהם להימצא בתחומי עירם
המוקד לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוציא כנגד תושבי ירושלים המזרחית, האוסרים עליהם להימצא בתחומי עירם
ביום 22.1.2015 נדחו ההשגות שהגיש המוקד להגנת הפרט בנושא צווי ההרחקה מהעיר שהוציא הצבא כנגד שניים מתושבי ירושלים המזרחית.

ביום 29.1.2015 הגיש המוקד שתי עתירות לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוצאו לשני התושבים, שההשגות בעניינם נדחו. המוקד טען, כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את צווי ההרחקה, כלל אינן תקפות ושבכל מקרה, האופן שבו נעשה השימוש בהן במקרה הנוכחי, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, טען המוקד, כי משך זמן ה"הרחקה" וכן העובדה כי היא אוסרת על הימצאות בכל השטח המוניציפלי של העיר, אינם סבירים ומידתיים.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 22.1.2015 נדחו ההשגות שהגיש המוקד להגנת הפרט בנושא צווי ההרחקה מהעיר שהוציא הצבא כנגד שניים מתושבי ירושלים המזרחית.

ביום 29.1.2015 הגיש המוקד שתי עתירות לבג"ץ, בדרישה להורות לצבא לבטל את צווי ההרחקה שהוצאו לשני התושבים, שההשגות בעניינם נדחו. המוקד טען, כי תקנות ההגנה לשעת חירום, אשר מכוחן הוציא הצבא את צווי ההרחקה, כלל אינן תקפות ושבכל מקרה, האופן שבו נעשה השימוש בהן במקרה הנוכחי, מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בנוסף, טען המוקד, כי משך זמן ה"הרחקה" וכן העובדה כי היא אוסרת על הימצאות בכל השטח המוניציפלי של העיר, אינם סבירים ומידתיים.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות