המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בפניות לצבא ולרשות האוכלוסין: יש לבטל את הדרישה הפוגענית מקטינים המבקשים לבקר בעזה להפקיד במעבר ארז דרכון ישראלי או תעודת נסיעה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.02.2015
המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בפניות לצבא ולרשות האוכלוסין: יש לבטל את הדרישה הפוגענית מקטינים המבקשים לבקר בעזה להפקיד במעבר ארז דרכון ישראלי או תעודת נסיעה
המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בפניות לצבא ולרשות האוכלוסין: יש לבטל את הדרישה הפוגענית מקטינים המבקשים לבקר בעזה להפקיד במעבר ארז דרכון ישראלי או תעודת נסיעה
לאורך שנים נדרשו ישראלים המבקשים להיכנס לעזה להפקיד את תעודת הזהות הישראלית שלהם במעבר ארז. קטינים הרשומים בספח תעודת הזהות של הוריהם, זוהו על בסיס זה והורשו להיכנס לעזה.

בשנת 2007 החלה רשות האוכלוסין לדרוש מתושבים ואזרחים ישראלים המבקשים להיכנס לרצועת עזה, להציג דרכון ישראלי או מסמכי נסיעה (תעודת "לסה פסה") ולהפקידם במעבר ארז. לאחר שהמוקד להגנת הפרט פנה לרשויות והציג את כל הקשיים שדרישה כזו יוצרת, הוחלט לוותר על הדרישה. ואולם, בחודש מאי 2014 הובא לידיעת המוקד, כי עובדי רשות האוכלוסין במעבר ארז שבו להציג את הדרישה, למרות שהקשיים שמציבה דרישה זו נותרו כשהיו.

ביום 20.5.2014 פנו המוקד וארגון גישה לצבא, ודרשו לבטל באופן מיידי את הדרישה להפקדת מסמכי נסיעה או דרכון במעבר ארז. המוקד פירט שוב כיצד פוגעת הדרישה במבקרים בעזה וטען, בין השאר, כי תושבי ירושלים המזרחית, אשר אינם זכאים לקבל דרכון ישראלי, אינם יכולים לעבור במעבר ארז באמצעות הדרכון הירדני שיש לרבים מהם. למרות שלפי חוק הם אינם צריכים לצאת מהארץ עם מסמך נסיעה ישראלי דווקא, הרי הם ייאלצו לשלם מאות שקלים עבור תעודת "לסה פסה" ישראלית. המוקד הסביר, כי גם קבוצות אחרות – כמו בני משפחות בהן אחד מבני הזוג תושב הרצועה והאחר תושב או אזרח ישראל ("משפחות חצויות"), השוהים ברצועת עזה מכוח היתרי שהייה, וכן ילידי רצועת עזה השוהים בישראל מכח הליך לאיחוד משפחות ומחזיקים במעמד ארעי, שאינו מאפשר קבלת דרכון או "לסה פסה", מוצאות את עצמן במצב בלתי אפשרי לנוכח הדרישה. המוקד מתח ביקורת על כך שהדרישה אינה מפורסמת בנוהל מוסדר ורשמי, אלא מועברת מפה לאוזן בין המבקשים לבקר בעזה.

בתשובה לפניית המוקד, שיגר הצבא מספר תשובות סותרות ומבולבלות. בעוד גורם צבאי אחד טען שמלבד הדרישה החדשה לתמונות פספורט לא חל כל שינוי, גורם צבאי אחר דווקא מסר כי אכן ישנה דרישה חדשה, של רשות האוכלוסין, להפקדת דרכון או "לסה פסה" במעבר ארז, בנוסף להפקדת תעודת הזהות.

ביום 30.6.2014 התנצל הצבא על אי ההבנות שנפלו והציג את מה שנראה כגרסה הסופית, נכון לעכשיו, של הדרישה החדשה. הצבא הסביר, כי החל מיום 30.7.2014 כל ישראלי שגילו מעל 16 יוכל להמשיך להיכנס לרצועה עם הצגת תעודת הזהות הישראלית שלו, בדומה לאופן בו נכנסו ישראלים לרצועת עזה במשך שנים. רק אם כבר יש בידו דרכון או "לסה פסה", הוא יידרש להפקיד גם אותם. אולם, מי שגילו מתחת ל-16, יחויב בכל מקרה בהפקדת דרכון ישראלי או "לסה פסה", גם אם עדיין אין ברשותו מסמך כזה, וזאת כדי להקל על תהליך זיהויו. בנוסף, יידרשו כל המבקרים להציג שתי תמונות פספורט.

המוקד וגישה פנו שוב אל הצבא, בבקשה לבטל את הדרישה, גם אם היא נוגעת רק לקטינים. המוקד שב על טענותיו, לפיהן ההליך החדש פוגע באופן קשה בעיקר בשלוש קבוצות של קטינים המבקשים להיכנס לרצועת עזה: קטינים המתגוררים בירושלים המזרחית, קטינים מ"משפחות חצויות" וקטינים שנולדו ברצועת עזה ושוהים בישראל בהיתר מכח הליך לאיחוד משפחות. המוקד הוסיף, כי הדרישה להצגת תעודת נסיעה אינה עוזרת בכל הנוגע לזיהוי הקטינים והופכת את הביקור בעזה לעול כלכלי כבד, במיוחד למשפחות שלהן כמה ילדים.

בתגובה טען הצבא, כי הנושא אינו נמצא באחריותו, וטענות בעניין יש להפנות אל רשות האוכלוסין. ביום 5.2.2015 פנו המוקד וגישה אל רשות האוכלוסין. הארגונים פירטו שוב את הפגיעה הקשה שנגזרת מהדרישה להפקדת מסמכי נסיעה ודרשו מהרשות לשקול את עמדתה מחדש.


הדפסה הדפסה
שיתוף
לאורך שנים נדרשו ישראלים המבקשים להיכנס לעזה להפקיד את תעודת הזהות הישראלית שלהם במעבר ארז. קטינים הרשומים בספח תעודת הזהות של הוריהם, זוהו על בסיס זה והורשו להיכנס לעזה.

בשנת 2007 החלה רשות האוכלוסין לדרוש מתושבים ואזרחים ישראלים המבקשים להיכנס לרצועת עזה, להציג דרכון ישראלי או מסמכי נסיעה (תעודת "לסה פסה") ולהפקידם במעבר ארז. לאחר שהמוקד להגנת הפרט פנה לרשויות והציג את כל הקשיים שדרישה כזו יוצרת, הוחלט לוותר על הדרישה. ואולם, בחודש מאי 2014 הובא לידיעת המוקד, כי עובדי רשות האוכלוסין במעבר ארז שבו להציג את הדרישה, למרות שהקשיים שמציבה דרישה זו נותרו כשהיו.

ביום 20.5.2014 פנו המוקד וארגון גישה לצבא, ודרשו לבטל באופן מיידי את הדרישה להפקדת מסמכי נסיעה או דרכון במעבר ארז. המוקד פירט שוב כיצד פוגעת הדרישה במבקרים בעזה וטען, בין השאר, כי תושבי ירושלים המזרחית, אשר אינם זכאים לקבל דרכון ישראלי, אינם יכולים לעבור במעבר ארז באמצעות הדרכון הירדני שיש לרבים מהם. למרות שלפי חוק הם אינם צריכים לצאת מהארץ עם מסמך נסיעה ישראלי דווקא, הרי הם ייאלצו לשלם מאות שקלים עבור תעודת "לסה פסה" ישראלית. המוקד הסביר, כי גם קבוצות אחרות – כמו בני משפחות בהן אחד מבני הזוג תושב הרצועה והאחר תושב או אזרח ישראל ("משפחות חצויות"), השוהים ברצועת עזה מכוח היתרי שהייה, וכן ילידי רצועת עזה השוהים בישראל מכח הליך לאיחוד משפחות ומחזיקים במעמד ארעי, שאינו מאפשר קבלת דרכון או "לסה פסה", מוצאות את עצמן במצב בלתי אפשרי לנוכח הדרישה. המוקד מתח ביקורת על כך שהדרישה אינה מפורסמת בנוהל מוסדר ורשמי, אלא מועברת מפה לאוזן בין המבקשים לבקר בעזה.

בתשובה לפניית המוקד, שיגר הצבא מספר תשובות סותרות ומבולבלות. בעוד גורם צבאי אחד טען שמלבד הדרישה החדשה לתמונות פספורט לא חל כל שינוי, גורם צבאי אחר דווקא מסר כי אכן ישנה דרישה חדשה, של רשות האוכלוסין, להפקדת דרכון או "לסה פסה" במעבר ארז, בנוסף להפקדת תעודת הזהות.

ביום 30.6.2014 התנצל הצבא על אי ההבנות שנפלו והציג את מה שנראה כגרסה הסופית, נכון לעכשיו, של הדרישה החדשה. הצבא הסביר, כי החל מיום 30.7.2014 כל ישראלי שגילו מעל 16 יוכל להמשיך להיכנס לרצועה עם הצגת תעודת הזהות הישראלית שלו, בדומה לאופן בו נכנסו ישראלים לרצועת עזה במשך שנים. רק אם כבר יש בידו דרכון או "לסה פסה", הוא יידרש להפקיד גם אותם. אולם, מי שגילו מתחת ל-16, יחויב בכל מקרה בהפקדת דרכון ישראלי או "לסה פסה", גם אם עדיין אין ברשותו מסמך כזה, וזאת כדי להקל על תהליך זיהויו. בנוסף, יידרשו כל המבקרים להציג שתי תמונות פספורט.

המוקד וגישה פנו שוב אל הצבא, בבקשה לבטל את הדרישה, גם אם היא נוגעת רק לקטינים. המוקד שב על טענותיו, לפיהן ההליך החדש פוגע באופן קשה בעיקר בשלוש קבוצות של קטינים המבקשים להיכנס לרצועת עזה: קטינים המתגוררים בירושלים המזרחית, קטינים מ"משפחות חצויות" וקטינים שנולדו ברצועת עזה ושוהים בישראל בהיתר מכח הליך לאיחוד משפחות. המוקד הוסיף, כי הדרישה להצגת תעודת נסיעה אינה עוזרת בכל הנוגע לזיהוי הקטינים והופכת את הביקור בעזה לעול כלכלי כבד, במיוחד למשפחות שלהן כמה ילדים.

בתגובה טען הצבא, כי הנושא אינו נמצא באחריותו, וטענות בעניין יש להפנות אל רשות האוכלוסין. ביום 5.2.2015 פנו המוקד וגישה אל רשות האוכלוסין. הארגונים פירטו שוב את הפגיעה הקשה שנגזרת מהדרישה להפקדת מסמכי נסיעה ודרשו מהרשות לשקול את עמדתה מחדש.


משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות