המוקד להגנת הפרט בערר על החלטת המוסד לביטוח לאומי: יש לקבוע את אחוזי הנכות של תושב ירושלים המזרחית ללא קשר לשאלת מעמדו של האיש בעת בה נקבע שנפגע המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.03.2015
המוקד להגנת הפרט בערר על החלטת המוסד לביטוח לאומי: יש לקבוע את אחוזי הנכות של תושב ירושלים המזרחית ללא קשר לשאלת מעמדו של האיש בעת בה נקבע שנפגע
המוקד להגנת הפרט בערר על החלטת המוסד לביטוח לאומי: יש לקבוע את אחוזי הנכות של תושב ירושלים המזרחית ללא קשר לשאלת מעמדו של האיש בעת בה נקבע שנפגע
תושב ירושלים המזרחית, אשר המוקד להגנת הפרט ניהל לאורך שנים מאבק כדי שיקבל מעמד, נתקל לאורך השנים בקשיים הקשורים לקצבאות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי, גם לאחר שמעמדו הוסדר.

ביום 25.2.2015 הגיש המוקד ערר על החלטת המל"ל לקבוע נכות רפואית של 20% בלבד לאיש. מעיון בפרטי ההחלטה, נראה כי הרופא לא הכיר בנכות הרפואית הפסיכיאטרית של האיש, כנראה מפני שזו נוצרה בתקופה שקדמה להכרה בו כתושב ישראל. המוקד דרש, כי האיש יזומן לפגישות נוספות בוועדה רפואית לעררים ולאחר מכן בוועדה לעררים לעניין אי כושר להשתכר וכי ייקבע כי אבד לו הכושר להשתכר ברמה של 75% לפחות.
הדפסה הדפסה
שיתוף
תושב ירושלים המזרחית, אשר המוקד להגנת הפרט ניהל לאורך שנים מאבק כדי שיקבל מעמד, נתקל לאורך השנים בקשיים הקשורים לקצבאות להן הוא זכאי מהמוסד לביטוח לאומי, גם לאחר שמעמדו הוסדר.

ביום 25.2.2015 הגיש המוקד ערר על החלטת המל"ל לקבוע נכות רפואית של 20% בלבד לאיש. מעיון בפרטי ההחלטה, נראה כי הרופא לא הכיר בנכות הרפואית הפסיכיאטרית של האיש, כנראה מפני שזו נוצרה בתקופה שקדמה להכרה בו כתושב ישראל. המוקד דרש, כי האיש יזומן לפגישות נוספות בוועדה רפואית לעררים ולאחר מכן בוועדה לעררים לעניין אי כושר להשתכר וכי ייקבע כי אבד לו הכושר להשתכר ברמה של 75% לפחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות