המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט לראש עיריית ירושלים: יש להימנע ממתן דוחות חניה כל עוד לא הוצבו מדחנים ברחובות ירושלים המזרחית ולהסדיר את החניה ליד בניין רשות האוכלוסין ולשכת התעסוקה בוואדי אלג'וז
חזרה לעמוד הקודם
09.03.2015

המוקד להגנת הפרט לראש עיריית ירושלים: יש להימנע ממתן דוחות חניה כל עוד לא הוצבו מדחנים ברחובות ירושלים המזרחית ולהסדיר את החניה ליד בניין רשות האוכלוסין ולשכת התעסוקה בוואדי אלג'וז

משך שנים ארוכות סובלת ירושלים המזרחית מהזנחה וקיפוח מחפירים ומאפליה של ממש לעומת העיר המערבית. בין היתר, בולטת ההזנחה בתחום התחבורה בשכונות העיר המזרחית. בעת האחרונה נקטה עיריית ירושלים בצעדים חדשים, שהביאו להגברתה של מצוקת החניה ברחובות העיר המזרחית.

ביום 5.3.2015 פנה המוקד להגנת הפרט אל ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, בדרישה להציב באופן מיידי מדחנים בשכונות ירושלים המזרחית. המוקד הסביר במכתבו, כי לאחרונה הגיע אליו מידע לפיו גם ברחובות בהם מוסדרת חניה בתשלום לא מוצבים מדחנים. בנוסף, הפסיקה העירייה את השימוש בכרטיסי החניה אותם ניתן היה לרכוש בחנויות שונות ומעתה, מי שרוצה לחנות בתשלום נאלץ להשתמש במכשיר "איזי פארק" או באפליקציות בטלפון הנייד, אפשרויות שאינן זמינות לחלק גדול מתושבי ירושלים המזרחית.

בפנייה נוספת מאותו יום, העלה המוקד בפני ראש העירייה את המצוקה הספציפית של החונים בחניון הבניין המשותף ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי אלג'וז. לאחרונה קבעה העירייה, כי החניה בחניון מחויבת בתשלום אולם למרות זאת, לא הוצבו באיזור מדחנים. המוקד פירט כי מצוקת התושבים שמגיעים לשתי הלשכות גדולה במיוחד, שכן לעתים קרובות עליהם להמתין בתור משך שעות ארוכות עד שיסדירו את ענייניהם, מבלי יכולת לצאת שוב ושוב כדי להאריך את זמן החניה, שכן הדבר עלול להביא לאבדן תורם בלשכה. ועוד למעלה מזה – כניסתם בשנית לבניין אינה מובטחת לאחר שעות הקבלה בלשכות. במכתבו ביקש המוקד מהעירייה לבטל את החניה בתשלום שליד הלשכות בוואדי אלג'וז או לחלופין, לקבוע מחיר סמלי לחניה משך יום שלם בחניון.

במכתביו דורש המוקד מראש עיריית ירושלים להורות לפקחי העירייה להפסיק לחלק דוחות חניה עד שלא יוּצבו מדחנים ברחובות העיר המזרחית וכל עוד לא הוסדר נושא החניה בחניון של לשכת האוכלוסין ולשכת התעסוקה בוואדי אלג'וז.